Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2016

Utvikling av lysbøye for notfiske (HI-nytt nr. 1-2016)

I Norge er det et utstrakt lysfiske etter pelagiske arter som brisling, sei, sild og makrell med snurpenot for låssetting. Det anslås at 70–90 % av låssatt kystbrisling, makrell, sild og hestmakrell blir fisket med lys. Generelt foregår lysfiske ved at fisken samles ved hjelp av en lyskilde om natten. Når det er samlet tilstrekkelig med fisk, fanges den med snurpenot.

2016.10.19 10:05
Last ned:

Har testet beste praksis for slipping fra not (HI-nytt nr. 2-2016)

Fiskere, forvaltere og forskere forsøker nå å bli enige om beste måte å slippe sild og makrell ut av nota om fangsten er for stor. Tester av denne beste praksis viste at riggingen var funksjonell og enkel å håndtere under slipping.
2016.10.19 10:08
Last ned:

Fangstbegrensning i snurrevad (HI-nytt nr. 3-2016)

Mye fisk og effektivt redskap har i flere år ført til at norske snurrevadfartøy har fått større fangster enn de har hatt kapasitet til å håndtere. Med et nytt fangstbegrensningssystem kan fiskerne nå selv bestemme hvor stor fangsten skal være.

2016.10.19 10:16
Last ned:

Reketrål med kort belg reduserer fangst av undermålsreker (HI-nytt nr. 4-2016)

Forsøk med 40 % nedkorting av belgen i en reketrål har gitt en betydelig reduksjon i fangsten av undermålsreker. Det var samtidig et mindre tap av produksjonsreker, men en liten økning i fangsten av store reker (kokereker). Data indikerer at den prosentvise utsorteringen avtar med økende mengde småreker i fangsten. Det ble ikke erfart noen håndteringsmessige problemer med den nedkortete trålen.

2016.10.19 10:54
Last ned:

Norsk fiskeribistand for bærekraftig forvaltning (HI-nytt nr. 5-2016)

I mer enn 60 år har norsk fiskeribistand bidratt til vellykket utvikling mot en bærekraftig forvaltning av verdens fiskeriressurser i en rekke land, blant annet Namibia, Vietnam og Thailand.

2016.10.19 11:06
Last ned:

Kan måle fiskestørrelse før fangsting (HI-nytt nr. 6-2016)

Nytt ekkoloddsystem kan måle størrelsen på fisk i stim før fangsting med ringnot. Dette kan i fremtiden bidra til både bedre økonomi for fiskerne og til økt bærekraft i fiskeriene. Prototypen for et analyseverktøy er nå ferdigstilt og kan tilpasses fiskefartøyer for utprøving.

2016.11.28 14:42
Last ned:

Korleis kan vi dokumentera at fisken overlever slepping fra not? (HI-nytt nr. 7 -2016)

Fisken skal svømma fritt og skadelaus ut av nota ved slipping. Men kva er fri svømming? Ein fersk studie, der både «forskar og fiskar» fekk vurdera film av slipping av fisk, viser at det trengs ei sams forståing av kva fri svømming vil seia. Først då er det nyttig med automatisk klassifisering av åtferda.

2017.02.17 12:23
Last ned: