Hopp til hovedteksten

Havforskningsnytt - 2014

Spalte på rekerist reduserer tap av kreps uten økt bifangst av fisk ( Havforskningsnytt nr. 1 - 2014)

Ved reketråling i Skagerak er det nå påbudt med rekerist for å sortere ut uønsket bifangst som undermåls fisk. Problemet med risten er at den også skiller ut en stor andel av sjøkrepsen, som er ønsket bifangst. Ei 10 cm høy spalte nederst i ei standard rekerist ser ut til å løse problemet uten at dette medfører økt bifangst av fisk.

2014.03.17 09:34
Last ned:

Klimaendringene påvirker vindmønstrene og havstrømmenes bevegelser. (Havforskningsnytt nr. 2 - 2014)

Klimaendringene påvirker vindmønstrene og havstrømmenes bevegelser. Disse omskiftningene gir mer – eller mindre – av næringssaltene havplantene trenger for å vokse.

2014.03.28 15:17
Last ned:

Økt opptak av CO2 i havet fører til havforsuring (Havforskningsnytt nr. 4 - 2014)

Økt opptak av CO2 i havet fører til havforsuring – det vil svekke artsmangfoldet i alvorlig grad. Larver fra kamskjell og hummer er blant organismene som får problemer

2014.03.28 15:23
Last ned:

Fremtidens klima vil bli påvirket både av de naturlige og de menneskeskapte endringene. (Havforskningsnytt nr. 5 - 2014)

Fremtidens klima vil bli påvirket både av de naturlige og de menneskeskapte endringene. De naturlige klimaendringene kan fortelle oss hvilken innvirkning de menneskeskapte kan få på organismene i havet.

2014.03.28 15:25
Last ned:

Måling av fiskestørrelse i stim med bredbånds ekkolodd (Havforskningsnytt nr. 6 - 2014)

Nytt bredbånds-ekkolodd måler fisk i stim før fangst, og sparer fiskeren for tid og penger og bestanden for feilbeskatning.

2014.08.18 13:19
Last ned:

Fangstbegrensning for snurrevad (Havforskningsnytt nr. 7 - 2014)

Snurrevad er på kort tid blitt et effektivt redskap til å fange torsk. Kanskje litt for effektivt. Utslippsåpninger i forlengelsens overpanel gir fiskerne mulighet til å forhåndsbestemme hvor stor fangst de vil ha, og slippe ut overflødig fisk uten å stresse den unødig.

2014.08.12 10:35
Last ned:

Felles trålmetode for å mengdemåle makrellbestanden (Havforskningsnytt nr. 8 - 2014)

Havforskningsinstituttet har utviklet en ny standardisert trålmetode for mengdemåling av nordøstatlantisk makrell i samarbeid med Island og Færøyene. Trålmetoden er nå godkjent av Det internasjonale råd for havforskning, ICES. Den gir bedre og sikrere bestandsestimater og har ført til en betydelig økning både av beregnet størrelse på gytebestanden og anbefalt kvoteråd fra ICES på makrell for 2014.

2014.08.12 10:38
Last ned:

Tråling med redusert bunnkontakt i torskefiskeriene (Havforskningsnytt nr. 9 - 2014)

For at trålfisket etter torskefisk skal kunne fortsette på en miljømessig forsvarlig måte i framtiden, er det viktig med utvikling av trålteknikker som løfter trålen helt eller delvis opp av bunnen. Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, har bidratt til utvikling av nye tråler, trålmetoder, tråldører og fangstbegrensninger.

2014.08.12 10:40
Last ned:

Live video fra trål til fartøy (Havforskningsnytt nr. 10 - 2014)

En trålfiskers ”våte” drøm er å ha et tredje øye inni en trål som fanger fisk. Nå er dette mulig via en standard sondekabel som de aller fleste pelagiske tråler er utstyrt med allerede. Løsningen er utviklet av Kongsberg Maritime AS - Simrad delvis gjennom deres deltakelse i Senter for miljøvennlig fangst, CRISP.

2014.08.12 10:41
Last ned:

Kan forske på fangsten uten forskningsfangsten (Havforskningsnytt nr. 11 - 2014)

Stereokamera i Deep Vision-systemet tar høyoppløste bilder av alt som passerer gjennom en trål. Systemet er snart ferdig utviklet innenfor CRISP-samarbeidet. Forventningen er at dette skal revolusjonere bestandsforskning på marine ressurser.

2014.08.12 10:44
Last ned:

Sverdfisken svømmer oftere til Norge (Havforskningsnytt nr. 12 - 2014)

Tallet på sverdfisk som besøker norskekysten har økt kraftig. Bare de to siste tiårene er det meldt om 17 sverdfisker. Trolig er det høyere havtemperaturer og rikelig med sild, kolmule og makrell som frister den tropiske sverdfisken nordover.

2014.09.17 12:02
Last ned: