Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kysttorsk: Genetiske analyser påviser lokale bestander

En ny genetisk studie av torsken langs Skagerrakkysten, fra Østfold til Vest-Agder, er gjennomført. Resultatene viser store genetiske forskjeller mellom individuelle torsker, men også at torsker fra samme lokalitet er mer lik hverandre genetisk. Dette tyder på at kysttorsken er delt inn i separate, lokale bestander som bare i begrenset omfang blander seg med hverandre.

PDF: