Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2008

innhold

Rapportens forside og innholdsfortegnelse

2009.01.16 20:44
Last ned:

forord

2009.01.16 20:44
Last ned:

Økosystem barentshavet sammendrag

Sammendrag over tilstanden i økosystem Barentshavet

2009.01.16 20:44
Barentshavet
Last ned:

Økosystem Nordsjøen/Skagerrak sammendrag

Sammendrag over tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak

2009.01.16 20:44
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

Økosystem Norskehavet sammendrag.pdf

Sammendrag over tilstanden i økosystem Norskehavet

2009.01.16 20:44
Last ned:

1.1 Introduksjon oversikt/overvåking - økosystem Barentshavet

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.1.1 og 1.1.2 - Oversikt, overvåking og vurdering av økosystem Barentshavet
2009.01.16 20:44
Last ned:

1.2 Abiotiske faktorer, fysikk/forurensing

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.2.1 og 1.2.2 - sirkulasjon, vannmasser, klima og forurensing.

2009.01.16 20:44
Last ned:

1.3 Primær- og sekundærproduksjon

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.3.1 og 1.3.2 - planteplankton (phytoplankton) og dyreplankton (zooplankton)
2009.01.16 20:44
Last ned:

1.4.1 Lodde

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.4 Ressurser i åpne vannmasser. Lodde
2009.01.16 20:44
Lodde
Last ned:

1.4.2 Polartorsk

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.4 Ressurser i åpne vannmasser. Polartorsk
2009.01.16 20:44
Polartorsk
Last ned:

1.4.3 Vågehval

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.4 Ressurser i åpne vannmasser. Vågehval
2009.01.16 20:44
Vågehval
Last ned:

1.4.4 Grønlandssel

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.4 Ressurser i åpne vannmasser. Grønlandssel
2009.01.16 20:44
Grønlandssel
Last ned:

1.5.1 Nordaustarktisk torsk

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.5 Bunntilknyttede ressurser
2009.01.16 20:44
Nordaustarktisk torsk (skrei)
Last ned:

1.5.2 Nordøstarktisk hyse.pdf

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.5 Bunntilknyttede ressurser. Nordøstarktisk hyse
2009.01.16 20:44
Nordøstarktisk hyse
Last ned:

1.5.3 Nordøstarktisk blåkveite

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.5 Bunntilknyttede ressurser. Nordøstarktisk blåkveite
2009.01.16 20:44
Blåkveite
Last ned:

1.5.4 Vanleg uer

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.5 Bunntilknyttede ressurser. Vanlig uer
2009.01.16 20:44
Vanlig uer
Last ned:

1.5.5 Snabeluer

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.5 Bunntilknyttede ressurser. Snabeluer
2009.01.16 20:44
Snabeluer
Last ned:

1.5.6 Reke

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet.1.5 Bunntilknyttede ressurser. Reke
2009.01.16 20:44
Reke
Last ned:

1.6.1 Bunndyr

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet. 1.6 Ikke-kommersielle bestander. Bunndyr
2009.01.16 20:44
Last ned:

1.6.2 Ikke-kommersielle fiskearter

Kapittel 1 Økosystem Barentshavet. 1.6 Ikke-kommersielle bestander. Fiskearter
2009.01.16 20:44
Last ned:

2.1 Introduksjon oversikt, økosystem Norskehavet

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.1 og 2.1.1 Introduksjon og oversikt over økosystem Norksehavet.
2009.01.16 20:44
Norskehavet
Last ned:

2.2 Abiotiske faktorer, fysikk/forurensing

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.2.1 og 2.2.2 Sirkulasjon, vannmasser, klima og forurensing
2009.01.16 20:44
Last ned:

2.3 Primær- og sekundærproduksjon

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.3.1 og 2.3.2 - Planteplankton (phytoplankton) og dyreplankton (zooplankton)
2009.01.16 20:44
Last ned:

2.4.1 Norsk vårgytende sild

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4 og 2.4.1 - Norsk vårgytende sild (nvg-sild)
2009.01.16 20:44
Norsk vårgytende sild
Last ned:

2.4.2 Kolmule

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4.2 - kolmule
2009.01.16 20:44
Kolmule
Last ned:

2.4.3 Lodde

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4.3 - Lodde ved Island-Øst-Grønland-Jan Mayen
2009.01.16 20:44
Lodde
Last ned:

2.4.4 Nordaustarktisk sei

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4.4 - Nordaustarktisk sei

2009.01.16 20:44
Last ned:

2.4.5 Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4.5 - Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet
2009.01.16 20:44
Snabeluer
Havområder og økosystem
Last ned:

2.4.6 Hval i Norskehavet

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4.6 Hval i Norskehavet
2009.01.16 20:44
Last ned:

2.4.7 Klappmyss

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.4.7 - Klappmyss
2009.01.16 20:44
Klappmyss
Last ned:

2.5.1 Lange, brosme og blålange

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.5.1 - Lange, brosme og blålange
2009.01.16 20:44
Lange
Blålange
Lange
Last ned:

2.6.1 Bunndyr

Kapittel 2 Økosystem Norskehavet. 2.6 og 2.6.1 - Ikke-kommersielle bestander. Bunndyr
2009.01.16 20:44
Last ned:

3.2 Abiotiske faktorer, fysikk/forurensing

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.2.1 og 3.2.2 - Sirkulasjon, vannmasser, klima og forurensing
2009.01.16 20:44
Last ned:

3.3 Primær og sekundærproduksjon

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.3.1 og 3.3.2 - Planteplankton (phytoplankton) og dyreplankton (zooplankton)
2009.01.16 20:44
Last ned:

3.4.1_nordsjosild.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.4 og 3.4.1 - Ressurser i åpne vannmasser. Nordsjøsild
2009.01.16 20:44
Nordsjøsild
Last ned:

3.4.2_makrell.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.4 og 3.4.2 - Ressurser i åpne vannmasser. Makrell
2009.01.16 20:44
Makrell
Last ned:

3.4.3_taggmakrell.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.4 og 3.4.3 - Ressurser i åpne vannmasser. Taggmakrell (hestmakrell)
2009.01.16 20:44
Hestmakrell
Last ned:

3.4.4_brisling_nordsjoen_skagerrak.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.4 og 3.4.4 - Ressurser i åpne vannmasser. Brisling i Nordsjøen og Skagerrak
2009.01.16 20:44
Brisling i Nordsjøen
Last ned:

3.4.5_sei_nordsjoen_skagerrak_vest_skottland.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.4 og 3.4.5 - Ressurser i åpne vannmasser. Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland
2009.01.16 20:44
Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland
Last ned:

3.4.6_hval_i_nordsjoen_skagerrak.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.4 og 3.4.6 - Ressurser i åpne vannmasser. Hval i Nordsjøen og Skagerrak
2009.01.16 20:44
Nordsjøen og Skagerrak
Hval
Last ned:

3.5.1_torsk_nordsjoen_skagerrak_ostlige_engelske_kanal.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5 og 3.5.1 - Bunntilknyttede ressurser. Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal
2009.01.16 20:44
Torsk i Nordsjøen, Skagerrak og Den østlige engelske kanal
Last ned:

3.1_introduksjon_oversikt_okosystem_nordsjoen_og_skagerrak.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.1 og 3.1.1 - Introduksjon og oversikt over økosystem Nordsjøen og Skagerrak
2009.01.16 20:44
Last ned:

3.5.2_hyse_nordsjoen_skagerrak_kattegat.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.2 - Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og kattegat
2009.01.16 20:44
Hyse i Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat
Last ned:

3.5.3_hvitting_nordsjoen_ostlige_engelske_kanal.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.3 - Hvitting i Nordsjøen og Den østlige engelske kanal
2009.01.16 20:44
Hvitting
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

3.5.4_breiflabb.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.4- Breiflabb
2009.01.16 20:44
Breiflabb
Last ned:

3.5.5_tobis.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.5 - Tobis
2009.01.16 20:44
Tobis
Last ned:

3.5.6_oyepal.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.2 - Øyepål/augepål
2009.01.16 20:45
Øyepål
Last ned:

3.5.7_reke.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.7 - Reke
2009.01.16 20:45
Reke
Last ned:

3.5.8_sjokreps.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.5.8 - Sjøkreps
2009.01.16 20:45
Sjøkreps
Last ned:

3.6.1_bunndyr.pdf

Kapittel 3 Nordsjøen og Skagerrak. 3.6 og 3.6.1 - Ikke-kommersielle bestander. Bunndyr
2009.01.16 20:45
Last ned:

4.1 codyssey torskens vandringer

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.1 - Codyssey - historien om torskens vandringer
2009.01.16 20:45
Last ned:

4.2_seismisk_skyting_pavirker_fiskens_atferd.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.2 - Seismisk skyting påvirker fiskens atferd
2009.01.16 20:45
Fisk
Last ned:

4.3_havklimaets_innvirkning_pa_rekrutteringen_til_fiskebestander.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.3 - Havklimaets innvirkning på rekrutteringen til våre fiskebestander
2009.01.16 20:45
Fisk
Klima og klimastatus
Last ned:

4.4_kartlegging_bunnmiljo_biomangfold_mareano.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.4 - Kartlegging av bunnmiljø og biomangfold i MAREANO
2009.01.16 20:45
Last ned:

4.5_mosambik_fiskerifaglig_samarbeid_med_norge_i_30_ar.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.5 - Mosamik - Fiskerifaglig samarbeid med Norge i 30 år
2009.01.16 20:45
Last ned:

4.6_snokrabben_etablert_i_barentshavet.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.6 - Snøkrabben etablert i Barentshavet
2009.01.16 20:45
Snøkrabbe
Last ned:

4.7_merket_for_langtur_vandringene_til_fisk_sjopattedyr.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.7 - Merket for langtur: Slik følges vandringene til fisk og sjøpattedyr
2009.01.16 20:45
Fisk
Sjøpattedyr
Last ned:

4.8_6309_nautiske_mil_med_datainnsamling_opplevelser.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.8 - 6309 nautiske mil med datainnsamling og opplevelser
2009.01.16 20:45
Teknologi
Last ned:

4.9_effekter_av_olje_gassvirksomheten_i_arktis.pdf

Kapittel 4 Aktuelle tema. 4.9 - Effekter av olje- og gassvirksomheten i Arktis
2009.01.16 20:45
Arktis
Klima og klimastatus
Last ned:

5.1_fra_malebrett_til_kvote.pdf

Kapittel 5 Bakgrunnsstoff. 5.1 - Fra målebrett til kvote
2009.01.16 20:45
Last ned:

5.2_nyere_modeller_bestandsforvaltning.pdf

Kapittel 5 Bakgrunnsstoff. 5.2 - Nyere modeller for bestandsforvaltning
2009.01.16 20:45
Teknologi
Last ned:

5.3_hva_er_et_okosystem.pdf

Kapittel 5 Bakgrunnsstoff. 5.3 - Hva er et økosystem?
2009.01.16 20:45
Havområder og økosystem
Last ned:

6.1_arts_slekts_familienavn.pdf

Kapittel 6 Oversiktstabeller og kart. 6.1 - Liste over art-, slekts- og familienavn
2009.01.16 20:45
Last ned:

6.2_viktige_forkortelser.pdf

Kapittel 6 Oversiktstabeller og kart. 6.2 - Viktige forkortelser
2009.01.16 20:45
Last ned:

6.3_kart.pdf

Kapittel 6 Oversiktstabeller og kart. 6.3 - Kart over faste snitt, fiskerisoner og ICES´s fiskeristatistiske områder
2009.01.16 20:45
Last ned: