Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2007

Sammendrag.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

1.1_Oversikt_okosystem_barentshavet.pdf

2009.01.16 20:41
Barentshavet
Last ned:

1.2.1_Fysikk_sirkulasjon_vannmasser_klima.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.2.2_Forurensning.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

1.3.1_primaerproduksjon_planteplankton.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.3.2_Sekundaerproduksjon_dyreplankton.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.4.1_Ressurser_i_apne_vannmasser_lodde.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.4.2_Polartorsk.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.4.3_Vagehval.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.4.4_Gronlandssel.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.1_Nordostarktisk_torsk.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.2_Nordostarktisk_hyse.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.3_Nordostarktisk_blakveite.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.4_Vanlig_uer.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.5_Snabeluer.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.6_Reke.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.5.7_Bunndyr.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

1.6_Ikke_kommersielle_bestander.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.1_Oversikt_okosystem_norskehavet.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.2.1_Fysikk_sirkulasjon_vannmasser_klima.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.2.2_Forurensning.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.3.1_Primaerproduksjon_planteplankton.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.3.2_Sekundaerproduksjon_dyreplankton.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.1_Norsk_vargytende_sild.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.1_Tema_Absolutt_mengdemaling_sild.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.2_Kolmule.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.3_Lodde_v_island_ostgronland_janmayen.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.4_Nordostarktisk_sei.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.5_Pelagisk_snabeluer_irmingerhavet.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.6_Hval_i_norskehavet.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.4.7_Klappmyss.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.5.1_Lange_brosme_blalange.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

2.5.2_Korallrevene_i_traenadypet.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.1_Oversikt_okosystem_nordsjoen_skagerrak.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.2.2_Forurensning.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.3.1_Primaerproduksjon_planteplankton.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.3.2_Sekundaerproduksjon_dyreplankton.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.4.1_Nordsjosild.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.4.2_Makrell.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.4.3_Taggmakrell.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.4.4_Brisling_nordsjoen_skagerrak.pdf

2009.01.16 20:42
Brisling
Nordsjøen og Skagerrak
Last ned:

3.4.5_Sei_nordsjoen_skagerrak_vestavskottland.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.4.6_Hval_i_nordsjoen_skagerrak.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.1_Torsk_nordsjoen_skagerrak_ostlige_engelskekanal.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.2_Hyse_i_nordsjoen_skagerrak_kattegat.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.3_Hvitting_nordsjoen_ostlige_engelskekanal.pdf

2009.01.16 20:42
Hvitting
Last ned:

3.5.4_Breiflabb.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.5_Tobis.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.6_Oyepal.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.7_Reke.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.8_Sjokreps.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

3.5.9_Bunndyr.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.2_Kartlegging_bunnmiljo_biomangfold_i_mareano.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.3_Rekrutteringssvikt_hos_fisken_i_nordsjoen.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.4_Langtidsvirkninger_av_produsert_vann_pa_torsk.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.5_Helhetlig_grep_om_forvaltning_av_ressurser_og_miljo_i_barentshavet.pdf

2009.01.16 20:42
Barentshavet
Last ned:

4.6_Det_internasjonale_polararet_2007_2008.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.7_Referanseflaten_tillitsfullt_samarbeid_ml_fisker_forsker.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.8_Sikrere_bestandsvurdering_med_forskningskvoter.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

4.9_2006_aret_med_mange_varmerekorder.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

5.1_Fra_malebrett_til_kvote.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

5.2_Nyere_modeller_for_bestandsforvaltning.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

5.3_Hva_er_et_okosystem.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

6.1_Liste_over_arts-_slekts-_familienavn.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned:

6.2_Viktige_forkortelser.pdf

2009.01.16 20:41
Last ned:

6.3_Kart.pdf

2009.01.16 20:42
Last ned: