Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - 2005

Forord_og_sammendrag.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

1_Om_okosystemer.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

2.1_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

2.2_Ressurser_og_miljo_i_aapne_vannmasser.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

2.3_Bunntilknyttede_ressurser_og_miljo.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

3.1_Norskehavet.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

3.2_Ressurser_og_miljo_i_aapne_vannmasser.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

3.3_Bunnhabitater_og_bunntilknyttede_ressurser.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

4.1_Nordsjoen_og_Skagerrak.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

4.2_Ressurser_og_miljo_i_aapne_vannmasser.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

4.3_Bunntilknyttede_ressurser_og_miljo.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

5.1_Beskatningsstrategier.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

5.2_Et_klima_i_endring.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

5.3_Undervannsfjell_i_Atlanterhavet_stenges_for_fiskeri.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

5.5_Modellering_-_et_anvendelig_verktoy.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

5.6_Likt_og_ulikt_om_laks.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

Rapportomslag.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

6.1_Fra_maalebrett_til_kvote.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

6.2_Liste_over_arts-,_slekts-_og_familienavn.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

6.3_Viktige_forkortelser.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

6.4_Kart_over_fiskerisoner.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned:

6.5_ICES_fiskeristatistiske_omraader.pdf

2009.01.16 20:40
Last ned: