Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - Havets ressurser 2003

2.10_Hval.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.1_Norsk-arktisk_torsk.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.2 Norsk kysttorsk

2009.01.16 20:26
Last ned:

2.3_Norsk-arktisk_hyse.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.4_Lodde.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.5_Polartorsk.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.6_Norsk-arktisk_blaakveite.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.7_Reker.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.8_Haneskjell.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

2.9_Sel.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

3.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

3.2_Kolmule.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

3.3_Vanlig_uer_og_snabeluer.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

3.4_Lange_brosme_og_blaalange.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.1_Sild_i_Nordsjoen_SkagerrakKattegat_og_vest_av_4grV.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.2_Makrell.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.3_Taggmakrell_(hestemakrell).pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.4_Brisling.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.5_Sei_i_Nordsjoen_og_vest_av_Skottland.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.6_Torsk_hyse_og_hvitting_i_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.7_Industritraalfisket_i_Nordsjoen.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.8_Reker.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

4.9_Hummer_sjokreps_og_krabbe.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

5.1_Sei_nord_for_62grN.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

5.2_Rognkjeks.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

5.3_Breiflabb.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

5.4_Aal.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

5.5_Kongekrabbe.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

5.6_Tang_og_tare.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

6.3_Vaart_nye_forskningsfartoy_G.O._Sars.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Bakgrunn_Fangst_av_diverse_marine_ressurser.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Bakgrunn_Forkortelser_brukt_i_teksten.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Bakgrunn_ICES_fiskeristatistiske_omraader.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Bakgrunn_Kart_over_fiskerisoner.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Bakgrunn_Liste_over_arts-_slekts-_og_familienavn.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Bakgrunn_Toktaktiviteten.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Innhold_forord.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Kapittel_1_Fra_maalebrett_til_kvote.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Kapittel_2_Okosystemet_i_Barentshavet.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Kapittel_3_Okosystemene_i_Norskehavet.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Kapittel_4_Okosystemet_i_Nordsjoen_og_Skagerrak.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Kapittel_5_Okosystemet_paa_kysten_og_i_fjordene.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Sammendrag.pdf

2009.01.16 20:31
Last ned:

Tema_6.2_Bli_med_fiskeriforskningen_inn_i_fremtiden.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Tema_6.4_Okosystembasertforvaltning.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Tema_6.5_Reformen_av_EUs_fiskeripolitikk.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned:

Tilstandsoversikt.pdf

2009.01.16 20:38
Last ned: