Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - Havets ressurser 2003

2.10_Hval.pdf

Last ned:

2.1_Norsk-arktisk_torsk.pdf

Last ned:

2.2 Norsk kysttorsk

Last ned:

2.3_Norsk-arktisk_hyse.pdf

Last ned:

2.4_Lodde.pdf

Last ned:

2.5_Polartorsk.pdf

Last ned:

2.6_Norsk-arktisk_blaakveite.pdf

Last ned:

2.7_Reker.pdf

Last ned:

2.8_Haneskjell.pdf

Last ned:

2.9_Sel.pdf

Last ned:

3.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

Last ned:

3.2_Kolmule.pdf

Last ned:

3.3_Vanlig_uer_og_snabeluer.pdf

Last ned:

3.4_Lange_brosme_og_blaalange.pdf

Last ned:

4.2_Makrell.pdf

Last ned:

4.3_Taggmakrell_(hestemakrell).pdf

Last ned:

4.4_Brisling.pdf

Last ned:

4.8_Reker.pdf

Last ned:

4.9_Hummer_sjokreps_og_krabbe.pdf

Last ned:

5.1_Sei_nord_for_62grN.pdf

Last ned:

5.2_Rognkjeks.pdf

Last ned:

5.3_Breiflabb.pdf

Last ned:

5.4_Aal.pdf

Last ned:

5.5_Kongekrabbe.pdf

Last ned:

5.6_Tang_og_tare.pdf

Last ned:

Bakgrunn_Kart_over_fiskerisoner.pdf

Last ned:

Bakgrunn_Toktaktiviteten.pdf

Last ned:

Innhold_forord.pdf

Last ned:

Kapittel_1_Fra_maalebrett_til_kvote.pdf

Last ned:

Sammendrag.pdf

Last ned:

Tilstandsoversikt.pdf

Last ned: