Hopp til hovedteksten

Havets ressurser og miljø - Havets ressurser 2004

Sammendrag.pdf

Last ned:

Tilstandsoversikt.pdf

Last ned:

1_Fra_maalebrett_til_kvote.pdf

Last ned:

2_Okosystemet_i_Barentshavet.pdf

Last ned:

2.1_Norsk-arktisk_torsk.pdf

Last ned:

2.2_Norsk-arktisk_hyse.pdf

Last ned:

2.3_Lodde.pdf

Last ned:

2.4_Polartorsk.pdf

Last ned:

2.5_Norsk-arktisk_blaakveite.pdf

Last ned:

2.6_Reker.pdf

Last ned:

2.7_Sel.pdf

Last ned:

2.8_Hval.pdf

Last ned:

3_Okosystemet_i_Norskehavet.pdf

Last ned:

3.1_Norsk_vaargytende_sild.pdf

Last ned:

3.2_Kolmule.pdf

Last ned:

3.3_Vanlig_uer_og_snabeluer.pdf

Last ned:

3.4_Lange_brosme_og_blaalange.pdf

Last ned:

3.5_Lodde_ved_Island.pdf

Last ned:

4.1_Sild.pdf

Last ned:

4.2_Makrell.pdf

Last ned:

4.3_Taggmakrell.pdf

Last ned:

4.4_Brisling.pdf

Last ned:

4.5_Sei.pdf

Last ned:

4.6_Torsk_hyse_hvitting.pdf

Last ned:

4.8_Reker.pdf

Last ned:

4.9_Hummer_sjokreps.pdf

Last ned:

5.1_Norsk_kysttorsk.pdf

Last ned:

5.2_Sei_nord_for_62_grader_N.pdf

Last ned:

5.3_Rognkjeks.pdf

Last ned:

5.4_Breiflabb.pdf

Last ned:

5.5_Aal.pdf

Last ned:

5.6_Kongekrabbe.pdf

Last ned:

5.7_Taskekrabbe.pdf

Last ned:

5.8_Haneskjell.pdf

Last ned:

5.9_Tang_og_tare.pdf

Last ned:

6.4_Fiskerier_i_Antarktis.pdf

Last ned:

6.5_Evolusjonaere_effekter_av_fiske.pdf

Last ned:

6.6_Farer_usikkerhet_og_kvoter.pdf

Last ned:

Fangst_av_diverse_marine_ressurser.pdf

Last ned:

Forkortelser_brukt_i_teksten.pdf

Last ned:

Kart_over_fiskerisoner.pdf

Last ned:

ICES_fiskeristatistiske_omraader.pdf

Last ned: