Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2001

Nr.2-2001._Utvikling_av_intensiv_oppdrettsmetode_for_torsk_og_hyse.pdf

Forsøk med sesonguavhengig gyting hos torsk ble først utført ved Havforskningsinstituttet, Austevoll havbruksstasjon i 1994-1995. Disse innledende forsøkene viste at det er mulig å forskyve gytetidspunktet hos torsk. Nye forsøk er i 2000 utført i regi av prosjektet 'Yngelproduksjon av Gadoider: Utvikling av intensiv oppdrettsmetode for torsk og hyse', denne gang med med vekt på å vurdere eggproduksjon samt kvaliteten på egg og larver.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.3-2001._Ytre_Oslofjord._Overvaaking_av_eutrofitilstanden_1999-2000.pdf

Observasjonene av miljøforholdene i 1999-2000 i ytre Oslofjord viste at øvre lag hadde betydelige overkonsentrasjoner særlig av nitrat og høye N/P-forhold sammenlignet med kystområdene i indre Skagerrak.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.4-2001._Sammenligning_av_biologien_til_noen_okologisk_og_fiskerimessig_viktige_arter..._.pdf

Grenlandsfjordene har tradisjonelt vært fiskerike og har gitt gode fangster av fiskearter som torsk, sild, brisling og sjøørret, og av reker, krabbe og til dels hummer. Området er imidlertid blant de mest industrialiserte i Norge, og fjordene fungerer som resipientområde både for lokal industri og for det meget vannrike Skiensvassdraget.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.8-2001._Alternative_dietary_protein_and_lipid_sources_for_sustainable_production_of_salmonids.pdf

Fisken og havet nr. 8 2001: The predicted growth of the salmon farming industry will place increasing demands on the global supplies of fishmeal and fish oil, the main constituents of salmon feeds. Alternative sources of protein and lipid exist, but many questions remain to be resolved concerning their acceptable dietary levels for culturing Atlantic salmon. In this review, we consider sustainable conventional sources of protein and lipid as well as those that may be developed in the future.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr._13-2001._Havforskningsinstituttets_termografstasjoner.pdf

av Jan Aure og Øyvin Strand Fisken og havet nr. 13 Hydrografiske normaler og langtidsvariasjoner i norske kystfarvann mellom 1936 og 2000.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR