Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2004

Nr.1-2004._Sesongmessige_variasjoner_i_fyllingsgrad_hos_kongekrabbe_fra_Varangerfjorden,_Finnmark.pdf

Målsettingen med prosjektet var å undersøke hvordan fyllingsgraden i bein hos kongekrabbe varierer med størrelse, årstid og geografisk område. Det ble samlet inn totalt 654 hannkrabber over minstemålet fra to lokaliteter i Varangerfjorden. Undersøkelsen viser blant annet at kvaliteten tilsier at det kan fiskes etter kongekrabbe fra oktober til januar, og at kongekrabber med nytt skall dominerer fangstene og ikke alltid har tilfredsstillende kjøttfylling i bein og klør.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr_5_2004_Taksering_av_bestand_av_rognkjeks_nord_for_62oN.pdf

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.6_2004_Methods_for_intensive_farming_of_European_lobster.pdf

2009.01.16 19:13
Last ned:

Nr.9_2004_Marin_makro-_og_megafauna_i_Grenlandsfjordene.pdf

Rapporten omfatter resultater oppnådd under prosjektet “Dioksiner i Grenlandsfjordene” i perioden 2000-2001. Sammenlikning av næringsnett i Frierfjorden og de ytre fjordene, i praksis Eidanger- og Breviksfjorden, var et hovedmål i undersøkelsen. De store industriutslippene har foregått i Frierfjorden over mange tiår; en fjord med sterk ferskvannstilførsel og grunn terskel.

2009.01.16 19:13
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR