Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2017

Oversikt over tokt og stasjoner tatt i 2016 (Fisken og havet nr. 1-2017)

Rapporten gir en oversikt over tokt i 2016 i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med fartøyene G.O. Sars, Johan Hjort, Håkon Mosby, Kristine Bonnevie og G.M. Dannevig samt noen innleide. Den gir en kort beskrivelse av toktet samt, kurs- og stasjonskart – hovedsakelig CTD, plankton og trålstasjoner.

2017.02.16 15:07
Last ned:

Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project (Fisken og havet nr. 2-2017)

Svein Sundby mfl.: Gyteområder og gyteperioder for 34 fiskearter i Nordsjøen er undersøkt ved kombinert utnyttelse av data, modell og litteratur. Hoveddelen av datatilfanget er fra egg- og larvetokt. I tillegg er det benyttet data for gytende fisk fra både forskningsfangster og kommersielle fangster. Bakerst i rapporten er en litteraturstudie som viser at klimaendringene over de siste 50 år har påvirket fordeling av mange av fiskebestandene, herunder gytefeltene.

2017.02.20 14:32
Last ned:

Samling av 0-gruppe sei toktrapportar 1985-1993 (Fisken og havet nr. 4-2017)

Denne rapporten er ei samling av alle toktrapportar frå dei årlege kartleggingstokta etter 0-gruppe sei (Pollachius virens) som vart gjennomført av Havforskingsinstituttet i perioden 1985-1992 for området nord for 62°N, og i 1986-1993 i Nordsjøen. Formålet med tokta var å kartleggje utbreiing og mengd av 0-gruppe sei for å få ein indeks på årsklassestyrken før yngelen kom inn til norskekysten. (Av Kjell Nedreaas og Odd M. Smedstad)
2017.06.21 10:05
Last ned:

A summary of 20 years of scientific work on genetics and survival in anadromous brown trout and Atlantic salmon in the river Guddalselva. (Fisken og havet nr. 5. 2017)

During the 1990s, there was a rapid expansion of salmon farming in Norway, with observations of escaped farmed salmon in many rivers, and reports of high salmon louse infections in anadromous brown trout. National authorities became increasingly concerned about the potential detrimental impacts of salmon aquaculture on wild populations; there was a growing awareness of the need for greater genetic and ecological knowledge about wild populations and the interaction between aquaculture wild salmonids. A decision was made to use the river Guddalselva, located in the Hardangerfjord, as a “river laboratory”- i.e. as an experimental facility to study the interaction between aquaculture and wild salmonid populations in 2000 as a joint effort between several management authorities, river owners and research institutions.

2017.11.01 07:45
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR