Hopp til hovedteksten

Fisken og havet - 2012

Fisken og havet nr. 1 - 2012: Visuell registrering av fisk etter prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag i 2011

Havforskningsinstituttet gjennomførte i august-september 2011 visuelle registreringer av fisk etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyberborea) i Nord-Trøndelag ved hjelp av spesialdesignede stasjonære undervannskamera.

2012.10.19 10:12
Last ned:

Fisken og havet nr. 2 - 2012: Oversikt over tokt og faste oseanografiske stasjoner tatt i 2011

Rapporten gir oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.Toktene er utført med forskningsfartøyene "G.O Sars" , "Håkon Mosby, "G.M. Dannevig", "Jan Mayen/"Helmer Hansen" samt noen innleide fiskefartøyer i 2011.

2012.10.19 10:19
Last ned:

Fisken og havet nr. 3 - 2012 The Hermes Lander project

The Hermes Lander project -  the technology, the data, and the evaluation of concept and results.

2012.10.19 10:17
Last ned:

Fisken og havet nr. 4 - 2012 Undersøkelser i forbindelse med prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag 2012

Havforskningsinstituttet gjennomførte juni og august 2012 undersøkelser før og etter prøvehøsting av stortare (Laminaria hyperborea) i Nord-Trøndelag. I tillegg ble det gjennomført oppfølgende undersøkelser på felt som ble prøvehøstet i 2010 og 2011.
2013.06.10 13:23
Last ned:

Fisken og havet nr. 5 - Utredning av program for overvåking av klimaendringseffekter i norske kyst- og havområder

Denne rapporten oppsummerer eksisterende miljøovervåking og gir spesifikke forslag til hvordan denne kan utvides for best mulig å observere effektene av klimaendringene. Eksisterende miljøovervåking har ofte startet tilfeldig, på prosjektnivå, og ofte tenkt som en kortsiktig aktivitet.
2013.06.10 14:14
Last ned:

Fisken og havet nr. 6 - 2012 SeaLice Conference

2013.06.10 13:30
Last ned:

Eldre utgaver:

Eldre utgaver av Fisken og havet finner du i BRAGE IMR