Hopp til hovedteksten

Faglig forums rapport 2010

Faglig forums rapport 2010

Kap. 1. Bakgrunn for rapporten
Kap. 2: Relevante nasjonale og internasjonale prosesser
Kap. 3: Menneskelig aktivitet
Kap. 4: Ytre påvirkning
Kap. 5: Risikoutvikling i området
Kap. 6: Tilstanden i økosystemet og menneskelig påvirkning
Kap. 7: Særlig verdifulle og sårbare områder
Kap. 8: Mål og måloppnåelse
Kap. 9: Utvikling av kunnskapsbasis
Kap. 10: Formidling av forvaltningsplanarbeidet for norske havområder
Kap. 11: Opplegg for utredning av konsekvenser av skipstrafikk i Polhavet
Kap: 12: Vedlegg
Kap. 13: Forkortelser og definisjoner

2010.05.06 09:48
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 1 - 4

Kap. 1. Bakgrunn  for rapporten
Kap. 2: Relevante nasjonale og internasjonale prosesser
Kap. 3: Menneskelig aktivitet
Kap. 4: Ytre påvirkning

2010.04.15 07:35
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 5

Risikoutvikling i området

2010.04.15 07:38
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 6

Tilstanden i økosystemet og menneskelig påvirkning

2010.04.15 07:38
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 7

Særlig verdifulle og sårbare områder

2010.04.15 07:39
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 8

Mål og måloppnåelse

2010.04.15 07:39
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 9

Utvikling av kunnskapsbasis

2010.04.15 07:40
Last ned:

Faglig forums rapport 2010: Kap. 10 - 13

Kap. 10: Formidling av forvaltningsplanarbeidet for norske havområder
Kap. 11: Opplegg for utredning av konsekvenser av skipstrafikk i Polhavet
Kap: 12: Vedlegg
Kap. 13: Forkortelser og definisjoner

2010.04.15 07:41
Last ned:

Om rapporten:

Faglig forum for Barentshavet – Lofoten har i samarbeid med Overvåkingsgruppen og Risikogruppen lagt fram en rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. 

Rapporten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet. Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige. 
 

Kontaktpersoner

  • Leder av Faglig forum, Bjørn Fossli Johansen,
    Norsk Polarinstitutt, tlf 99 43 74 06
  • Leder av Overvåkingsgruppen, Knut Sunnanå,
    Havforskningsinstituttet, tlf 90 08 46 99
  • Leder av Risikogruppen, Arve Dimmen,
    Kystverket, tlf 95 19 05 95