Hopp til hovedteksten

Årsmeldinger - 2015

Årsrapporten 2015

2016.04.29 15:11
Last ned:

Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen for Havforskningsinstituttet 2015

Riksrevisjonen har revidert Havforskningsinstituttets årsregnskap for 2015, og kontrollert et utvalg disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet.

2016.11.09 10:41
Last ned: