Nordsjøen

Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. Dette er konklusjonen i en ny og oppdatert statusrapport for Nordsjøen og Skagerak.

[14.06.18]
les mer

Økosystemet i Barentshavet er i endring

Utviklingen i Barentshavet er dominert av store endringer på grunn av at temperaturen har økt og mengden havis har avtatt. Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Barentshavet. Rapporten er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom 13 institusjoner. 

[14.06.18]
les mer

Seminar om forvaltningsplanarbeidet 28-29 januar

Hva har vi lært gjennom mer enn et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og hvilke utfordringer ser vi fremover? Dette er tema på et seminar som vil se på forskning, overvåking og kartlegging i forbindelse med økosystembasert havforvaltning. 
Tid og sted: 28.-29. januar 2015, Oslo, Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr.

[13.01.15]
les mer

Norskehavet under lupen

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2013. Norskehavet er et meget produktivt område, men samtidig viser siste års målinger en kraftig nedgang i mengden dyreplankton. Dette er kjerneområdet til raudåta, og den samlede planktonproduksjonen er fødegrunnlaget for fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Det er derfor grunn til å følge ekstra godt med på utviklingen fremover.

[13.03.13]
les mer

Norskehavet - et produktivt område

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2012. Konklusjonene er at Norskehavet er et meget produktivt område. Det er kjerneområdet til raudåta som er fødegrunnlaget for en rekke organismer som pelagiske fiskebestander, sjøpattedyr og sjøfugl.
 

[28.03.12]
les mer

Barentshavet er reint og rikt

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2011. Konklusjonene er at Barentshavet er svært produktivt til å være så langt nord. Den høye algeproduksjonen gir grunnlag for svært tallrike bestander av noen få fiskearter, først og fremst lodde, torsk og sild. Barentshavet huser rundt 16 millioner sjøfugl, også disse dominert av noen få arter.

[18.10.11]
les mer