Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Personalavdelingen

Personalavdelingens ansvar og rolle:

  • Støtte og gi service til instituttets ledere innen alle personalrelaterte områder
  • Hjelpe lederne med å ivareta og utøve arbeidsgiver- og personallederrollen på en god måte
  • Forvalte relevant lov- og avtaleverk
  • Informere og gi opplæring til våre ansatte om relevante retningslinjer, tariffavtaler og annet statlig regelverk
  • Hovedkontakt til tjenestemannsorganisasjonene og ivareta Hovedavtalens intensjon om medbestemmelse og samarbeid i forhold til disse
  • Ansvarlige for å utvikle effektive og gode system og prosesser innenfor vårt fag- og ansvarsområde.