Hopp til hovedteksten
Organisasjonskart

Organisasjonen

Den faglige virksomheten ved Havforskningsinstituttet er organisert i
  • forskningsgrupper
  • forskningsprogram
Fartøyer og stasjoner er felles fasiliteter for det faglige arbeidet.
Siktemålet er en organisasjon som er enhetlig og fagfokusert med korte kommunikasjonslinjer.
les mer

Direktør

Sissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet

les mer

Ledergruppen

Direktøren og forskningsdirektørene utgjør lederteam for instituttets faglige virksomhet. Ledergruppen representerer instituttets linjeorganisering.

les mer

Administrasjon

Administrasjonen har seksjoner som dekker følgende områder: regnskap, innkjøp, prosjektstyring og arkiv.

les mer

Samfunnskontakt og kommunikasjon

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har et spesielt ansvar for å samordne og være pådriver for en aktiv informasjonspolitikk.

les mer

Fusjon NIFES/HI

NIFES og HI fusjonerer 1. januar 2018. I samband med det er nettsidene til NIFES no slått saman med HI sine. I dette arbeidet kan enkelte lenker ha blitt brotne, og det kan finnast opplysningar om organisasjonen og korleis arbeidet vårt er organisert som ikkje er heilt nøyaktig.

Les om: