Hopp til hovedteksten
Havforskningsinstituttet Bergen
Foto: Harald Tørresen
Utskriftsvennlig versjon

Ledergruppen

Direktøren og forskningsdirektørene utgjør lederteam for instituttets faglige virksomhet.

Ledergruppen representerer instituttets linjeorganisering.

Adm. direktør Sissel Rogne

Sissel Rogne
Direktør    


Karin Kroon Boxaspen

Karin Kroon Boxaspen
Forskningsdirektør
Akvakultur og kystøkologi

Geir Huse

Geir Huse
Forskningsdirektør
Økosystem og ressurser

Geir Lasse Taranger.jpg

Geir Lasse Taranger
Forskningsdirektør
Akvakultur, miljø og teknolog
Torny E. Aarbakke

Torny E. Aarbakke
Kommunikasjonsdirektør
Avd. for samfunnskontakt
og kommunikasjon

Nils Olav Kvam

Nils Olav Kvam
Avdelingsdirektør
Personal

nieuwejaar.jpg


Avdelingsdirektør
Rederi

Øystein Brun


Avdelingsdirektør
Teknisk infrastruktur

Anne Skarstein


Avdelingsdirektør
Økonomi og administrasjon

 

 

Visjon

Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder.

Ambisjon

Vi skal være internasjonalt ledende innen marin forskning og rådgiving.

Verdier

Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspill og respekt.

Samfunnsoppdrag

Å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene.