Hopp til hovedteksten
Oversiktsbilde avdelinger

Bergen

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Kart og veibeskrivelse

Avdeling Tromsø

Postboks 6404

9294 Tromsø
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Flødevigen

Nye Flødevigveien 20

4817 His
55 23 85 00
Forskningsstasjonen Austevoll

Sauaneset 16

5392 Storebø
55 23 85 00
Feltstasjon Holmfjord

 Postboks 146

9711 Lakselv
55 23 85 00

Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv

Åpningstider

Åpningstider sentralbord/resepsjon: 08:00–15:45 (15. sept.–14. mai), 08:00–15:00 (15. mai–14. sept.)

For ansatte: Ved behov for sperring av tapt IT-utstyr utenom arbeidstid - kontakt IT-vakt per SMS: +47 488 91 230 og/eller e-post: itvakt@imr.no

Fakturaadresse:

Faktura til Havforskningsinstituttet skal sendes elektronisk som EHF knyttet mot vårt org.nr. 971 349 077. For mer informasjon om elektronisk faktura, se http://www.dfo.no/efb

Korrekt merking av faktura:
For å sikre rask og korrekt behandling av fakturaen må alle fakturaer enten påføres:

  • bestillingsnummer som dere får oppgitt ved bestilling eller
  • bestillerreferanse og prosjektnummer

Bestillerreferansen består av tallet 3680 og fire siffer: 3680xxxx

Fakturaadresse: 
Havforskningsinstituttet   
Fakturamottak    
Postboks 1870 Nordnes  
5817 BERGEN  

Fra 01.01.2018: 
Havforskningsinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 TRONDHEIM
 

Funnet uvanlig eller merket fisk?

Her kan du både registrere funn av uvanlig fisk og finne kontaktinformasjon ved funn av merket fisk eller krabbe.

Sentralbord

55 23 85 00

Pressetelefon

+ 47 400 22 999

Direktør

Sissel Rogne
Havforskningsdirektoren@hi.no
907 32 123