Hopp til hovedteksten

Forskningsstasjonen Austevoll

Forskningsstasjonen Austevoll er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området.

les mer

Forskningsstasjonen Matre

Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre ble etablert i 1971 og har tradisjonelt sett arbeidet med forskning på laksefisk. De siste årene har stasjonen vært brukt til forskning innen også andre arter. Ved stasjonen er flere faggrupper innen forskning representert og forsøk og analyser gjøres for flere eksterne samarbeidspartnere og kunder.

les mer

Forskningsstasjonen Flødevigen

Forskningsstasjonen Flødevigen ble opprettet i 1882 og er en av landets - og Europas - eldste institusjoner innen havforskning. Forskningsstasjonen ligger åpent til i sjøkanten på Hisøy i Arendal kommune.

les mer

Avdeling Tromsø

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003 og bygger på den aktiviteten som tidligere var  knyttet til Fiskeriforskning sin avdeling for marine ressurser. Aktiviteten i Tromsø omfatter i første rekke innsats på skalldyr, sjøpattedyr og fisk. Innenfor skalldyr er det særlig reker, kongekrabbe og haneskjell det arbeides med.

les mer

Kjemilaboratoriet

På Kjemilaboratoriet analyserer vi miljøprøver for næringssalt og algebiomasse, radionuklider og organiske miljøgifter. I tillegg har vi eigne laboratorier for saltanalyser og bentiske undersøkingar. Her finn du informasjon om kjemilaboriatoriet sine oppgåver og analysar.

Referanseflåten

Referanseflåten

Våre bygg

Havforskningsinstituttes bygg er forvaltet av Statsbygg og andre utleiere. Det legges vekt på at byggene er tilpasset ansatte og besøkende med funksjonshemninger. De som kommer kan finne informasjon her:Bygg for alle