Hopp til hovedteksten
Smittelab
Foto: Erlend A. Lorentzen
Utskriftsvennlig versjon

Smittelaboratoriet

Stasjon Bergen har ansvar for driften av seks forsøksfasiliteter. Fire av disse er godkjent som smittelaboratorier. I tillegg finnes det to andre fasiliteter hvor det foregår forskning på lakselus og oppfôring av fisk som skal videre i forsøk. Smittelaboratoriene består totalt av 60 kar fra 70–600 liter.

Alle karene på smittelaboratoriene er tilkoblet både ferskvann og sjøvann. Det finnes fem hovedvannkvaliteter som kan blandes sammen for å oppnå ønsket temperatur (1 –28 oC) og ønsket salinitet (0 –34 ‰) ift. forsøksoppsettet. Hver karenhet kan styres individuelt når det gjelder salinitet og temperatur, noe som betyr at det kan kjøres forsøk i en og samme forsøkshall med forskjellige salinitets- og temperaturbetingelser.

Fra smittelab-en
Foto: Erlend A. Lorentzen

Ferskvannet kommer fra Svartediket, og det blir pH-justert og dobbeltfiltrert gjennom to sandfilter før det benyttes i forsøkssammenheng. Saltvannet pumpes inn fra to forskjellige dybder (50 og 130 m) med syv pumper som leder vannet til reservoarene. Her gjennomgår sjøvannet en sedimenteringsprosess av de største partiklene. Videre pumpes vannet opp til høytankene, deretter ledes det til smittelaboratoriene ved hjelp av tyngdekraften. Anlegget er automatisert og har en vaktordning som sikrer en forsvarlig drift av installasjonene. Enkelte laboratorier har UV-behandling før sjøvannet ledes til forsøkskarene.

Avløpsvannet fra alle smittefasilitetene blir desinfisert ved tilsetning av NaClO før utslipp til resipienten. Forsøkskarene er tilkoblet alarm på stasjonen, og forsøksdyrene har tilsyn minst to ganger daglig hele året. 

Desinfeksjonsanlegg
Foto: Erlend A. Lorentzen