Hopp til hovedteksten
Phytoplankton pigment analysis
Utskriftsvennlig versjon

Pigmentanalyse av planteplankton


Klorofyll-a (ChlA) og feopigment (Phaeo) gir fra seg en rød fluorescens når de blir eksponert i blått lys. Dette blir utnyttet i et fluorometer der ekstraherte pigment prøver blir utsatt for et bredt spekter av lys i den blå delen (peak excitation 400-500 nm), og mengde pigment fluorescens blir målt fotometrisk i den røde delen av spekteret (peak emission 686 nm). Interferens fra Phaeo blir korrigert ved å måle mengden pigment på ny etter først å ha tilsatt en svak syre (5% HCl). Mengde ChlA og Phaeo blir analysert på en Turner Designs Model 10-AU-005 Field Fluorometer, i henhold til produsentens anvisninger(1), og den nåværende versjonen av metoden ble først beskrevet av Holm-Hansen & Riemann(2).

(1) Turner Designs (1992) Model 10-AU-005 Field Fluorometer User’s Manual, Version S1C. Turner Designs, California, USA, pp.141
(2) Holm-Hansen, O. & Riemann, B. (1978) Chlorophyll a determination: improvements in methodology. Oikos 30:438-447