Hopp til hovedteksten
Hav og is
Utskriftsvennlig versjon

Uorganisk kjemi

Uorganisk kjemigruppe er en del av Kjemilaboratoriet som er tilknyttet faggruppe Plankton, og vi har et nært samarbeid med faggruppe Oseanografi.

Uorganisk kjemigruppe har tre ansatte som utfører en rekke biogeokjemiske analyser av sjøvannsprøver (se Analytiske tjenester til venstre). Prøvene er samlet inn langs hele Norskekysten, fra polområdene (Arktis og Antarktis) og i Barentshavet, i Nord-Atlanteren (Norskehavet og Grønlandshavet) og i Nordsjøen. Uorganisk kjemi har også et nært samarbeid med Kjemilaboratoriet ved Forskningsstasjonen Flødevigen (Terje Jåvold) og Karbonkjemi-gruppen ved avdelingen vår i Tromsø (Melissa Chierici).

Laboratoriet har hatt godkjenning fra Norsk Akkreditering siden 2000 og har deltatt i "Quality Assurance of Information for Marine Environmental Monitoring in Europe" (QUASIMEME) siden 1993.

Oppdragsgivere

Oppdragsgiverne våre er de store overvåkingsprogrammene (se Samarbeidspartnere til høyre), men vi utfører også analyser for andre prosjekter. I Bergen har vi også vår egen overvåking av våroppblomstringen, mens Forskningsstasjonen Flødevigen overvåker algeoppblomstringene gjennom hele året.

Data fra havovervåkingen er tilgjengelig fra Norsk Marint Datasenter (NMD) og Sea2Data-prosjektet (S2D).

Klorofylldiagram desember 2017

Årlig tilvekst av planteplankton (Klorofyll-a)
Hver måned, eller hver andre uke på våren, så henter vi overflatevann fra nordvestsiden av pynten på Nordnes i Bergen. Vi samler planteplanktonet på et filter, som vi ekstraherer og analyserer for mengde pigment (Klf-a).

Havovervåkning

Faste snitt

Kontaktpersoner for informasjon

Linda Fonnes Lunde (teknisk ansvarlig)

Kjell Gundersen (faglig ansvarlig)