Hopp til hovedteksten
Analyse av partikulært organisk karbon og nitrogen
Utskriftsvennlig versjon

Analyse av partikulært organisk karbon og nitrogen

Partikulært organisk karbon (POC) og nitrogen (PN) i sjøvann blir vanligvis samlet inn på et filter og målt ved hjelp av en element analysator etter forbrenning av hele prøven ved høy temperatur. For å fjerne partikulært uorganisk karbon (PIC) fra POC, så blir filterprøvene tørket, syredampet i HCl, og tørket igjen før forbrenning og analyse.

Under forbrenning blir all organisk karbon gjort om til CO2 og alle nitrøse forbindelser blir redusert til N2 i en kopperkolonne, før mengden gass blir bestemt ved hjelp av en infrarød sensor på en Thermo Finnegan Flash EA 1112 element analysator (Thermo Finnegan, Milano, Italia). Alle POC og PN prøver blir forberedt og analysert som beskrevet i Grasshoff et al.(1)

(1) Grasshof, K., Ehrhart, M. & Kremling, F. (1983) Methods of seawater analysis (2nd ed). Verlag Chemie, Wiley, Weinheim, pp.410