Hopp til hovedteksten
Analyse av næringssalter i sjøvann
Utskriftsvennlig versjon

Analyse av næringssalter i sjøvann

Nitritt (NO2) reagerer kolorimetrisk i surt miljø og danner et diazonium-ion med et aromatisk amin, som kobles til et nytt aromatisk amin og et azo-fargestoff dannes. Absorpsjon av fargen måles spektrofotometrisk ved 540 nm på en modifisert Skalar autoanalysator(1,2).

Nitrat (NO3) reduseres til nitritt (NO2) vha kadmium i nærvær av kobber-ioner. Deretter danner NO2 et diazonium-ion med et aromatisk amin i surt miljø, som videre kobles til et nytt aromatisk amin og et azo-fargestoff dannes. Absorpsjon av fargen måles spektrofotometrisk ved 540 nm på en modifisert Skalar autoanalysator(1,2). Mengde nitrat kalkuleres som forskjellen mellom totalt redusert nitritt (denne metoden) og NO2 målt uten kadmium reduksjon (jfr Nitritt).

Fosfat (PO43-) reagerer med molybdat og danner fosfomolybdat i surt miljø (pH<1) som gir et gult fargestoff. Dette fargestoffet blir redusert med askorbinsyre til et blått fargestoff, og absorpsjonen måles spektrofotometrisk ved 810 nm på en modifisert Skalar autoanalysator(3).

Silikat (SiO44–) reagerer med molybdat og danner et silikomolybdat (gult fargestoff) i surt miljø (pH=1,5-2). Silikomolybdat tilsettes oksalsyre, reduseres deretter med askorbinsyre og resultatet blir en blå forbindelse som måles spektrofotometrisk ved 810 nm på en modifisert Skalar autoanalysator(3).

(1) Bendschneider, K. & Robinson, R.I. (1952) A new spectrophotometric method for the determination of nitrite in seawater. J. Mar. Res. 2:87-96
(2) RFA Methodology, Nitrate+nitrite Nitrogen, A303-S170 Revision 6-89. ALPKEM, a  divisjon of OI Analytical, College Station, Texas
(3) Grasshoff, K. (1965) On the Automatic Determination of Phosphate, Silicate and Fluoride in Seawater. ICES Hydrographic Committee Report No. 129