Hopp til hovedteksten
Austevoll
Foto: Hege Iren Svensen
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsstasjonen Austevoll

Forskningsstasjonen ligger i Austevoll kommune, sør for Bergen, og er sentral for aktiviteter innen marine arter i alle livsstadier. Med over 4500 kvadratmeter innendørs og store utearealer er den et av Europas største og mest avanserte forskningsanlegg på dette området. 

Forskningsstasjonen har et bredt spekter av fasiliteter på land og i sjø for hold av fisk og skalldyr gjennom hele livssyklusen.Dette gir et enestående grunnlag for eksperimentelle studier i ulike livsstadier, størrelser og kvaliteter. Opp gjennom årene har nærmere tretti arter vært gjenstand for ulike eksperimenter ved stasjonen. Arter som kan nevnes her er bl.a. kveite, torsk, hyse, sei, laks, berggylt, ål, kamskjell og rognkjeks.

Rognkjeks i merd
Foto: Erlend A. Lorentzen, HI

Forskningsstasjonen ble etablert i 1978 og har i over førti år vært en sentral aktør for både forvaltning og næring. En rekke banebrytende arbeider og høydepunkter i forskningen gjør at stasjonen har høstet bred internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid med marine arter.

Fra å være en pådriver i utviklingen av ekstensive og semiintensive produksjonsmetoder, ble fokus flyttet til optimalisering av intensive metoder. Forskningsaktiviteter som kan nevnes her er:

  • Grunnleggende studier innen velferd, atferd og sansebiologi
  • Studier av vekst og reproduksjons-fysiologi (kjønnsmodningsprosesser)
  • Miljøvennlig bekjemping av lakselus 
  • Studier av effekter fra petroleumsrelatert virksomhet og andre menneskeskapte miljøpåvirkninger
  • CO2 og forsuringseffekter på fisk, plankton og skalldyr
  • Fysiske og biologiske behov for tidlige livsstadier hos marine organismer inkl. oppdrettsmiljø
  • Økologiske effekter av marin akvakultur
  • Rådgiving innen marine ressurser og miljø
I dag står grunnleggende studier av fiskevelferd og økologiske effekter av akvakultur sentralt, men stasjonen er godt tilrettelagt for andre eksperimenter – også på ulike naturlige bestander.
 
 

 


 

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Austevoll
Sauganeset 16
5392 Storebø

Tlf: 55 23 85 00
Faks: 55 18 22 22

Kart og veibeskrivelse