Hopp til hovedteksten
Austevoll_lab.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Infrastruktur

  • Analyselaboratorier og instrumentering innrettet mot endokrinologiske studier.
  • Kjemiske analyser på for eksempel vannkvalitet (næringssalter mv.) Videre er stasjonen utstyrt med luper (også med utstyr for digitalfotografering og bildebehandling-/analyse), analysevekter, feltmåleinstrumenter med mer. Laboratoriene med rom for spesielle formål, eksempelvis lupelab, veierom (mikrovekt), eget laboratorium for arbeid med radioaktivt materiale
  • Flere spesialrom innredet for eksperimentelle studier på stasjonen. Dette inkluderer blant annet resirkulasjonslab, atferdsrom for silhuettbildeteknikk, kaldt klimarom, lab for elektrofysiologi og mikrospektrofotometri, akvarierom med videoobservasjon for studier av atferd og fødeopptak, m.m. Det er også en egen lab for eksperimentell tilvirkning av fôr i forbindelse med fødeopptaksstudier og tørrfôrtilvenning.
  • Forskningsstasjonen disponerer ca. 300 kar- og merdenheter (akvarier/kar fra 50 liter og opp til 50.000 liter, samt merdenheter (5x5 m og 12x12 m) fordelt på ulike fasiliteter. I ulike prosjekter benyttes også feltlokaliteter i nærheten.
  • Stamfiskavdelinger med lysstyring og tilgang til sjøvann med ulike temperaturer gjør at stasjonen kan gjennomføre årstidsuavhengig kjønnsmodning og gyting.
  • Levendefôravdelinger for artemia- og rotatorieproduksjon, samt et eget algelaboratorium for å ivareta fôrbehovet i den tidligste livsfasen for ulike marine fiskearter og som fôr til skjell og dyreplankton. Hovedsjøvannsinntaket er på 160 meters dyp og den kontinuerlige kapasiteten er på ca. 10.000 liter/minutt.

Tilkomst og fasiliteter

  • Fra Austevoll er det ferge- og hurtigbåtforbindelse mot Bergen og Stord. Med bil og ferge er reisetida til Bergen cirka 1,5 time / med hurtigbåt cirka 1 time. Alle hurtigbåtruter til/fra Bergen har anløp på Flesland kai og gir god korrespondanse for flyreiser.
  • Stasjonen har et eget hybelhus for gjestende personell. For tiden utgjør overnattingstilbudet 5 rom (8 senger) og 2 hybler/-minileiligheter. Hybelhuset er basert på selvhushold, med mulighet til å delta i stasjonens lunsjordning.
  • Forskningsstasjonen har to møterom med plass til henholdsvis 6–8 og 15 personer (møteromsoppsett). Det største møterommet har videokonferanseutstyr. 

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Austevoll
Sauganeset 16
5392 Storebø

Tlf: 55 23 85 00
Faks: 55 18 22 22

Kart og veibeskrivelse