Hopp til hovedteksten
G.O.Sars
Utskriftsvennlig versjon

G.O. Sars

"G.O. Sars" er oppkalt etter vår første havforsker, Georg Ossian Sars (1837–1927), og er Havforskningsinstituttets tredje fartøy med dette navnet. 

"G.O. Sars" er et svært stillegående fartøy som sender ut støy under vann som er en hundredel av det konvensjonelle forskningsfartøyer gjør. Fisken som skal registreres av fartøyets akustiske instrumenter blir dermed ikke skremt, og forskerne får bedre mengdemålinger av ulike fiskearter i havet.

Fartøyets tråldekk er 16,4 m bredt, er utstyrt med fire trålvinsjer og har plass til to komplette sett tråldører. Dermed kan f.eks. en pelagisk trål settes ut straks bunntrålen er om bord, og forskerne kan dermed kombinere for eksempel torske- og loddeundersøkelser på samme tokt. "G.O. Sars" har motorkraft nok til å kunne slepe en stor pelagisk trål med fem–seks knops fart, noe som er viktig for å få representative prøver av hurtigsvømmende fisk som makrell.

Midtskips er det en stor "miljøhangar". Her er det seks vinsjer, hver med inntil 6 000 meter kabel, for nedsenking av ulike instrumenter i våre dypeste havområder. En av vinsjene er utstyrt med fiberoptisk kabel som kan overføre store datamengder fra nedsenkede instrumenter. Bak på tråldekket er det to vinsjer for tauing av planktonredskaper og spesielle undervannsfarkoster. "G.O. Sars" har spesiallaboratorier for miljø-, plankton- og fiskeanalyser, og målet er at mesterparten av analysearbeidet fra hvert tokt skal kunne utføres om bord før skipet kommer til land.

"G.O. Sars" er utstyrt med ekkolodd og sonarer som kan observere fisk i hele vannsøylen, fra overflaten til bunnen. Et spesialekkolodd kartlegger bunntopografien, et annet måler havstrømmer. Fartøyet har også utstyr for å ta kjerneprøver 25 meter ned i bunnsedimentene, og et spesielt ekkolodd kan undersøke sedimenter 150 meter under havbunnen. Det kan også foreta seismiske undersøkelser ved hjelp av tauet luftkanonsett og hydrofoner.

I 2003 ble "G.O. Sars" kåret til Årets skip. I tillegg til overvåking og forskning i norske havområder, har fartøyet gjort flere store ekspedisjoner: MAR-ECO-toktet til Den midtatlantiske rygg i 2004 og AKES-toktet til Sørishavet i 2007-2008 og det transatlantiske forskningstoktet i 2013.

 

 

Tekniske spesifikasjoner

Verft:  Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk 
Byggeår:  2003
Lengde:  77,5 m
Bredde:  16,4 m
Tonnasje:   4 067 brt
Besetning:  15 personer
Maskineri:  Dieselelektrisk, 8 100 kw
Lugarer:  19 enkle og 13 doble


Tlf: 55 90 64 40 (Broen)/ 55 90 64 43 (Messe)
E-post: GOSars@hi.no
Kallesignal: LMEL

Følg "G.O. Sars" gjennom 2013

Videoen viser høydepunkt fra kameraet på broa. Bildene er fra Barentshavet, Norskehavet og diverse havner båten har vært innom.