Hopp til hovedteksten
Framsenteret_31_januar_2018.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Avdeling Tromsø

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø ble etablert i 2003 og har ca. 70 tilsatte. Våren 2018 flyttet vi til Framsenteret.

Marbank ble en del av Havforskningsinstituttet i 2012 og lokalisert i Forskningsparken i Tromsø. I tillegg har instituttet en feltstasjon i Holmfjord i Finnmark som forsker på kyst- og fjordøkologi.

Fra etableringen i 2003 og fram til i dag har avdelingen vokst kraftig. Svein-Harald Johannessen er stasjonsleder/seksjonssjef.
 
Forskerne og teknikerne er knyttet opp mot flere forskjellige faggrupper:
 • Bentiske ressurser og prosesser
 • Bunnsamfunn og kystinteraksjoner
 • Dyphavsarter og bunnfisk
 • Fiskeridynamikk
 • Populasjonsgenetikk 
 • Sjøpattedyr
 • Sykdom og smittespredning
 • Økosystemprosesser
 • Oseanografi og klima
Tre av instituttets faggrupper ledes fra Tromsø:
 • Sjøpattedyr (Tore Haug)
 • Bentiske ressurser og prosesser (Carsten Hvingel)
 • Dyphavsarter og bruskfisk (Ole Thomas Albert)

I tillegg ledes også disse fra Tromsø:

 • Marbank (Kjersti Lie Gabrielsen)
 • Program Barentshavet og Polhavet  (Maria Fossheim)
Havforskningsinstituttet er en del av miljøet i Framsenteret og har ansvar for to av de fem forskningsflaggskipene:
 • Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann (Melissa Chierici)
 • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord (Lis Lindal Jørgensen)

I tillegg er instituttet involvert i flaggskipene Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord (MIKON) og Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.

HI, avdeling Tromsø er et bindeledd mot de andre forskningsmiljøene i Tromsø, blant andre UiT Norges arktiske universitet, Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Polarinstituttet og NOFIMA. 

Kontaktinformasjon

Havforskningsinstituttet, Avd. Tromsø
Framsenteret
Hjalmar Johansens gate 14
9007 Tromsø

Tlf: 55 23 85 00

Seksjonssjef
Svein-Harald Johannessen
tlf. 915 75 169


Kart og veibeskrivelse

Postadresse:
HI Avd. Tromsø
Framsenteret 
Postboks 6606 Langnes 
9296 TROMSØ

Lager:

HI lager
Stakkevollveien 1
9010 Tromsø
Merk: Fartøy, navn, toktdato.