Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Open access

Hva er open access?

Open access kan oversettes som ”Åpen tilgang” til forskningsdokumentasjon

 

Hvorfor publisere open access?

Det er minst tre gode grunner til det:

  1. Den norske regjeringen og EU legger opp til at forskning som er støttet av det offentlige bør være gratis tilgjengelig
  2. Det er fordelaktig for institutt og forsker at det er størst mulig spredning av forskningsresultater
  3. Det er i alles interesse at land i den tredje verden kan få del i forskningsresultatene fra vår del av verden  - også om de ikke har råd til å kjøpe dyre tidsskrifter

 

Hvordan publiserer man open access?

De to viktigste kanalene er:

  1. publisering i open access tidsskrifter
  2. fulltekstarkivering i institusjonens publikasjonsdatabase, såkalt institusjonsarkiv

 

 

Hvilke open access tidsskrifter finnes?

Lunds universitetsbibliotek vedlikeholder en oversikt over ”alle” open access tidsskrifter:

Directory of Open Access Journals (DOAJ).  Det finnes dessuten fagspesifikke oversikter som BioMedCentral (BMC) og Public library of Science (PLOS).

Og i 2007 har forlaget Bentham Science Publishers lansert 2-300 open access tidsskrifter  innenfor ulike fag, eksempelvis Open Marine Biology journal, Open Fish Science journal, Open Acoustics Journal, Open Oceanography journal, Open Food Science journal og Open Nutrition journal. Det blir interessant å følge med på utviklingen av dette store prosjektet. 

 

Hvilke muligheter har man til å legge artikler og andre forskningsresultater i institusjonsarkiv?

Det er store variasjoner på hva forlagene tillater forskeren å gjøre med sin artikkel.

ROMEO-basen viser hva som er mulig hos det enkelte forlag og for det enkelte tidsskrift.