Hopp til hovedteksten
Biblioteket
Biblioteket, Nordnesgaten 50
Utskriftsvennlig versjon

Kontakt

Besøksadresse
Nordnesgaten 50
Havforskningsinstituttets høybygg 1. etg.

Postadresse
Fiskeridirektoratet
Biblioteket
Postboks 185 sentrum
5804 Bergen
Tlf.:404 35 624
Epost: biblioteket@imr.no

Åpningstider
Man - fre: 09.00 - 15.00

 Lån av dokumenter

  • Lån av dokumenter krever låntaker-id ved Fiskeridirektoratets bibliotek
  • Ordinær lånetid er 4 uker for bøker og rapporter; 1 uke for tidsskrifthefter
  • Interne langtidslån (52 uker) kan fornyes etter avtale
  • Lånetiden må overholdes
  • Lån kan fornyes hvis ikke dokumentet er reservert annen låner
  • Lånere som har fått 3 innkallinger nektes lån inntil dokumentene er returnert
  • Det er ikke tillatt å ta bøkene med ut av landet uten etter spesiell avtale. Viderelån er ikke tillatt. Låner er personlig ansvarlig for at dokumentet tilbakeleveres i samme stand som det ble lånt
  • Tap eller skade på materiale medfører erstatningsansvar
  • Brudd på lånereglene kan medføre tap av rett til lån og andre tjenester fra biblioteket

Bruk av bibliotekets tjenester når du er på reise

Havforskningsinstituttets databaser og e-tidsskrifter kan aksesseres også når du er på reise. Søk IT-seksjonen om VPN-tilgang. Søknadsskjema finnes på HInnsiden. Da slipper du å forholde deg til mange sett med brukernavn og passord (vanligvis ett sett for hvert database og hvert forlag). Søker du via EndNote eller andre referanseverktøy er det verd å merke seg at det for databasen er nødvendig med brukernavn og passord selv om du benytter VPN.

Lån og kopiønsker sendes via BIBSYS nye søkeverktøy oria.no.Telefoniske henvendelser kan gjøres til skrankevakten på 404 35 624

 Ansatte: 

Rådgiver Martin Gjervik 974 33 461 martin.gjervik@hi.no
Førstekonsulent Kristian Seterås 941 49 961 kristian.seteras@hi.no