Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Konferanse om marin produksjon i Lysefjorden

22.08.2016

De siste 15 årene er Lysefjorden undersøkt av forskere for å vise effekten av kontrollert oppstrømming av næringsrikt dypvann i fjorden. Nå inviteres interesserte til konferanse på Preikestolen fjellstue 14.-16. september for å høre om resultatene og hvordan disse kan brukes i utviklingen av havbruksnæringen og knyttes til turist- og vannkraftnæringen. Det vil bli fokus på utnyttelse av økt algeproduksjon til dyrking av nye arter i havbruk som kan brukes til produksjon av mat og ingredienser til fiskefôr.

Program

Dag 1 - havbruk:

10.00-11.45 Velkommen til Forsand
Bjarte Sveinsvoll Dagestad, ordfører Forsand kommune  

Shellfish culture in Europe and why we need Norway
Aad Smaal, Wageningen Institute for Marine Resources
and Ecosystem Studies (IMARES), Nederland


Forskning i Lysefjorden over 15 år – grunnlag for havbruk?
Tore Strohmeier, Havforskningsinstituttet
12.00 Lunsj
13.00-14.45 Produksjon av blåskjell i Norge – kan det vokse?
Håvard Åkerøy, Norgeskjell AS

Tang og tare dyrking – kan fjordene brukes?
Kjersti Sjøtun, Universitetet i Bergen

Produksjon og produktutvikling av sekkedyr – mat for laks?
Samuel Rastrick, Havforskningsinstituttet

Fiskeoppdrett i Lysefjorden?
Arne Berge, FishGlobe AS

Økt matproduksjon fra havbruk – det norske bidrag?
Øivind Strand, Havforskningsinstituttet
15.00 Paneldebatt – En blå åker med kontrollert oppstrømning?
16.00 Oppsummering
  Tur til Lysebotn
20.00 Middag

Dag 2 - turisme:

10.00 – 11.45

Bærekraftig reiseliv i Lysefjorden  
Åshild Hus, Lysefjorden Utvikling AS

Linking industry, government, tourism and academia
Jacqui Eales, Bangor University and The University of York, UK

Utvikling av visningssenter for havbruk og marin produksjon i Lysefjorden
Eivind Helland, Blue Planet AS

Energi produksjon i Lysefjorden - sammen med turisme og marin produksjon?
Trond Erik Børresen, Lyse AS

Havbruk eller Reiseliv – eller både og
Irene Heng Lauvsnes, ordfører Strand kommune

12.00 Paneldebatt – Hvilken plass har fjordens marine produksjon i utvikling av reiselivet?
13.00 Lunsj
  Tur til Preikestolen
20.00 Middag

Dag 3 - forskning (alle foredrag er på engelsk):

10.00-11.45

Introduction - Research history in the Lysefjord
Øivind Strand, Institute of Marine Research

Highlights from 15 years of research in the Lysefjord
Tore Strohmeier, Institute of Marine Research
 
Characteristics of fjord systems with regard to biological production
Dag L. Aksnes, University of Bergen
 
Modelling hydrodynamics in the Lysefjord
Lars Asplin, Institute of Marine Research

11.00 Lunsj
12.00- 13.45 Future directions and challenges of using natural gradients and mosaic approaches to inform aquaculture.
Samuel Rastrick, Institute of Marine Research

Physiological responses along natural gradients
Nia Whiteley, Bangor University, UK

Using natural gradients as field laboratory on physiology of aquaculture species.
Antonio Agüera, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Benthic responses to natural upwelling  
Laurent Chauvaud, CNRS, France
14.00 Round table discussion -  Research in the Lysefjord fjord-laboratory - where next?
  Dinner