Hopp til hovedteksten
Thomas_03.JPG

Thomas de Lange Wenneck

Telefon: 488 87 678

Arbeider med

Toktkoordinator for Økosystemtoktet i Barentshavet
Toktkoordinator for Vintertoktet i Barentshavet
Datamanager for MAR-ECO prosjektet
Datakoordinator for Økosystemtoktene i Barentshavet

Tokt
- Planlegging og gjennomføring
- Biologisk prøvetaking
- Artsbestemmelse
- Toktledelse
- Datahåndtering
- Video og kamerasystemer

Visualisering av forskningsdata

Ansvar
Leder Toktbemanningskomiteen på HI
Ansvarlig for Feltteknikerforum

Curriculum Vitae

Senioringeniør/Havforskningsingeniør

Data
- Databaser
- SAS
- ArcGIS
- GE/KML
- PHP
- LSSS