Hopp til hovedteksten

Andrey Voronkov

Telefon: 925 04 103
Besøksadresse: IMR Tromsø

Arbeider med

Identifikasjon av skalldyr

Veiledning av sortering av bentiske prøver

Ingeniør i MAREANO prosjektet

Bunndyr prøvetaking på tokt

Bunndyridentifikasjon på Økotokt Barentshavet

Hardbunn økologi