Hopp til hovedteksten
101_0132.JPG

Øystein Skaala

Telefon: 476 27 878

Arbeider med

Miljøeffektar av havbruk; genflyt frå rømt til vill laks, sporing av rømt laks, lakselus
Økosystemet I Hardangerfjorden (EPIGRAPH)
Evaluering av Nasjonale laksefjordar og nasjonale laksevassdrag
Havforskingsinstituttet sin feltstasjon i Hardangerfjorden
Populasjonsgenetikk hos laksefisk
Sjøaure; sjøoverleving, gytebestand, rekruttering
 

Curriculum Vitae

Dr.scient. frå Institutt for Fiskeri og Marin Biologi, Universitetet i Bergen, 1992.
Tittel på avhandlinga: Genetic variability in brown trout (Salmo trutta L.) and the application of genetic markers in studies on gene flow.

PUBLIKASJONAR:

Skaala, Ø. and K. E. Jørstad. 1987. Fine-spotted brown trout (Salmo trutta L.): its Phenotypic description and Biochemical Genetic Variation. Can. J. Fish. Aquat Sci. 44: 1775-1779.

Skaala, Ø. K.E. Jørstad and R. Borgstrøm. 1996, Genetic impact on two wild brown trout (Salmo trutta L.) populations after release of non-indigenous hatchery spawners. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53: 2027-2035.

Skaala, Ø. and G. Solberg. 1997. Biochemical genetic variability and taxonomy of a marmorated Salmonid in River Otra, Norway. Nordic J. Freshw. Res. 73:5-15.

Skaala, Ø., A.A. Makhrov, T. Karlsen , K.E. Jørstad, Yu. P. Altukhov, D.V. Politov, K.V. Kuzishin and G.G. Novikov. 1998. Genetic comparison of salmon (Salmo salar L.) from the White Sea and nortwestern Atlantic Ocean. J. Fish Biol. 53, 569-580.

Borgstrøm, R. og Ø. Skaala. 1999. Importance of time series in research on environmental impacts of aquaculture: Seatrout in the Hardanger fjord (Norwegian with English summary). Fisken og Havet 11.

Vik, J. O., Borgstrøm, R., and Skaala, Ø. 2001. Cannibalism governing mortality of juvenile brown trout, Salmo trutta, in a regulated stream. Regul. Rivers: Res. Mgmt. 17:583-594.

Borgstrøm, R., Ø. Skaala and H. Aastveit. 2002. High mortality in introduced brown trout depressed potential gene flow to a wild population. Journal of Fish Biology 61:1085- 1097.

Glover, K. A., Skilbrei, O., Skaala, Ø. 2003. Stock specific growth and length frequency bimodality in brown trout (Salmo trutta L.). Transactions of the American Fisheries Society 132: 307-315.

Skaala, Ø., Høyheim, B., Glover, K. A., Dahle, G. 2004. Microsatellite analysis in domesticated and wild Atlantic salmon (Salmo salar L): allelic diversity and identification of individuals. Aquaculture 240: 131-143.

Wennevik, V., Ø. Skaala , S. F. Titov, I. Studyonov & G. Nævdal. 2004. Microsatellite variation in populations of Atlantic salmon from North Europe Environmental Biology of Fishes 69: 143–152.

Hovgaard, K., Skaala, Ø., Nævdal G. 2005. Population genetic studies of sea trout, Salmo trutta L., from western Norway. Journal of Ichthyology 22(1):57-61.

Verspoor, E., Beardmore, J.A., Consuegra, S., Garcia de Leaniz, C. Hindar, K., Jordan, W.C., Koljonen, M.L., Mahkrov, A.A., Paaver, T., Sanchesz, J.A., Skaala, Ø., Titov, S. And Cross, T.F. 2005. Population Structure in the Atlantic Salmon: Insights From 40 Years of Research into Genetic Protein Variation. Journal of Fish Biology Special Supplement.

Heggenes, J., Skaala, Ø., Lie, Ø., Igland, O.T. 2006. Little gene flow from introduced brown trout(Salmo trutta L.) to the local population in a Norwegian lake after 30 years of stocking. Journal of Applied Ichthyology, 22, 119-124.

Skaala, Ø., Wennevik, V., Glover, K. A. 2006. Evidence of temporal genetic change in wild Atlantic salmon (Salmo salar L.) populations affected by farmed escapees. ICES Journal of Marine Science 63: 1224-1233.

Ferguson, A., Fleming, I., Hindar, K., Skaala, Ø., McGinnity, P., Cross, T. & Prodöhl, P. (2007). Farm Escapes. In The Genetics of Atlantic Salmon: Implications for Conservation (Verspoor, E., Nielsen, J. & Stradmeyer, L., eds.). Chapter 12. Blackwell, Oxford.

Hansen, M.M., Skaala, Ø., Jensen, L.F., Bekkevold, D., Mensberg, K.L.D.2007. Gene flow, effective population size and selection at Major Histocompatibility Complex genes:brown trout in the Hardanger fjord, Norway Molecular Ecology. doi: 10.1111/j.1365-294X.2007.03255.x.

Glover, K. A., Skilbrei, O, T., Skaala, Ø. 2008. Genetic assignment identifies farm of origin for a group of farmed escaped salmon in a Norwegian fjord. ICES Journal of Marine Science, 65, 921-920.

Glover, K. A., Otterå, H., Olsen, R. E., Slinde, E., Skaala, Ø. 2009. A comparison of farmed, wild and hybrid Atlantic salmon (Salmo salar L.) reared under semi-commercial conditions. Aquaculture 286: 203-210.

Glover, K. A., Hansen, M. M., Skaala, Ø. 2009. Identifying the source of farmed escaped Atlantic salmon: Bayesian clustering analysis increases accuracy of assignment. Aquaculture 290: 37-46.

Glover, K. A., Hansen, M. M., Lien, S., Høyheim, B., Skaala, Ø. 2009. A comparison of SNPs and microsatellites for identifying the source of origin for farmed escaped Atlantic salmon. BMC Genetics, submitted July 2009.
 

POPULÆRVITSKAPLEG:

Skaala, Ø. 2005. Sporing av rømt oppdrettslaks – kan vi nytta fisken sine naturlege eigenskapar? Havforskingsnytt. NR. 14 – 2005

Skaala, Ø.K. A. Glover, O. T. Skilbrei. 2008. Sporing av urapportert rømt laks; kva no? Kyst og Havbruksrapporten. 2008. 159-161.

Skaala, Ø. 2008. Hardangerfjorden under lupa. Kronikk Bergens Tidende 10. Juli 2008.

Skaala, Ø. K. Sjøtun, V. Husa, T. Falkenhaug, C. Kvamme,O. Bjelland, L. Asplin, P. Buhl-Mortensen, P. Kupka Hansen og A. Ervik. 2009. Hardangerfjor den under lupa. HI tema 1-2009.

Skaala, Ø.,B. Finstad, S. Kålås, P.A. Bjørn, B. Barlaup, P. A.Heuch, A. Bjørge. 2009.
Hardangerfjorden, på utsida av rammene for berekraftig oppdrett? Kyst og havbruksrapporten s 74-77.