Hopp til hovedteksten
KjerstiOpstadStrandjan17.jpg

Kjersti Opstad Strand

Telefon: 481 82 462

Arbeider med

Fysisk oseanograf. Stipendiat i RETROSPECT, i biofysisk modellering.

Curriculum Vitae

2015-     PhD student ved Havforskningsinstiuttet/Geofysisk Institutt, UIB

2012-2015: Statsmeteorolog ved Meteorologisk Institutt

Høst 2011: Forskningsassistent Uni Research

2009-2011: Master i Klimadynamikk (fysisk oseanografi) ved Geofysisk Institutt, UIB

2008-2010: Meteorologassistent ved StormGeo

Sommer 2009: Fulbright Sommerskole ved University of Minnesota, USA

Vår 2009: Student ved UNIS, Svalbard

2006-2009: Bachelor i Meteorologi og Oseanografi ved Geofysisk Institutt, UIB