Hopp til hovedteksten
Elin Sørhus_1

Elin Sørhus

Telefon: 952 40 889
Besøksadresse: Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Arbeider med

I den siste tiden har jeg i hovedsag fortsatt mitt arbeid fra doktorgraden, hvor jeg ser på effekten av oljeforurensing på tidlige livsstadier av både hyse og torsk. Målet er å gå dypere ned i mekanismene bak deformitetene vi observerer i disse artene. I tillegg jobber jeg i et prosjekt som studerer kjønnsmodning i laks. Her har jeg et spesielt fokus på vgll3, et gen involvert i modningsalder hos laks.

 

Curriculum Vitae

Utdannelse:

2013-2015. UiO, PhD i molekylærbiologi og økotoksikologi.

I doktorgraden: "Crude oil and its high toxic effect on early life stages of Atlantic haddock -  to the heart of the problem" så jeg på effekten av oljeforurensing på tidlige livsstadier av hyse. Effektene ble studert ved å fenotypisk bestemme abnormaliteter, samt å se på avvik i genuttrykk i de eksponerte gruppene ved bruk av ulike molekylærbiologske metoder. Ved å se genuttrykk og fenotype i sammenheng, foreslår jeg i oppgaven de molekylære mekanismene bak ulike deformiteter, som underutviklet hjerte, observert i hyse.

2002-2005. UiB, Master i molekylærbiologi

I master oppgave: "Studies on minispectrins: Expression in E. coli, purification and in vitro interaction studies" studerte jeg en miniversjon av spektrin, også kalt minispektrin. Jeg lagde en modifisert utgave a proteinet, uten en spesifikk N-terminal hale. Dette ble gjort for å strukturelle og funksjonelle egenskaper til de to versjonene av minispektrin. Kloning, transformering av E.coli celler, uttrykk av protein i E. coli, protein rensing, analyse av makromolekylære interaksjoner var metoder som ble brukt i masterstudiet.

1999-2002. HiB, avd. ingeniør. Bioingeniørutdanning

Arbeidserfaring:

2013- 2015. CEES-UiO/VISTA/IMR. Doktorgradsstipendiat (arbeidssted Bergen)

2005-2012. Overingeniør ved Havforskningsinstituttet i Bergen (IMR)

2005. Avdelingsingeniør ved Høyteknologisenteret i Bergen

1999-2004. Sommerjobb som bioingenør/bioingeniør assistent

I doktorgradssprosjektet "Assessment of the long-term effects of oil exposure on early life stages of haddock using transcriptomics and fitness observations" har jeg arbeidet med embryo og larve av Atlanterhavshyse. I prosjektet har jeg utført innsamling av materiale, bilde- og videotakning av embryo og larver, bilde- og videoanalyse, utført molekylærbiologiske metoder for å studere genuttrykk, deriblant Real time RT PCR, in situ hybridisering og har analysert transkriptomdata.

På havforskningsinstiuttet har jeg jobbet i to forskningsgrupper, Reproduksjon og vekst og Helse gruppen. I mitt arbeid i Reproduksjon og vekst har jeg detektert genuttrykk av ulike hormoner og reseptorer involvert i sex differensiering og modning i laks og torsk. I helsegruppen var jeg involvert i studier angående NODA infeksjon på torsk og kveite, og studier på karakterisering av immunssytem i kveite.

Metoder brukt i mitt arbeid ved IMR har vært RNA isolering, protein og RNA isoleringssystem, cDNA syntese etterfult av PCR eller RT-RTPCR, sekvensering, western blotting, immun histokjemi, in situ hybridisering og noe microarray. Har også vært invovlert i sampling og disseksjon av fisk.

På høyteknologisenteret fortsatte jeg arbeidet på minispektrin-studiet

 

Publikasjoner:

Sørhus E, Incardona JP, Karlsen Ø, Linbo T, Sørensen L, Nordtug T, van der Meeren T, Thorbjørnsen M, Jentoft S, Edvardsen RB, Meier S (2016b) Effects of crude oil on haddock reveal roles for intracellular calcium cycling in craniofacial and cardiac development. Scientific Reports 6.

Sørhus E, Incardona JP, Furmanek T, Jentoft S, Meier S, Edvardsen RB (2016a) Developmental transcriptomics in Atlantic haddock: Illuminating pattern formation and organogenesis in non-model vertebrates. Developmental Biology 411:301-313.

Sørhus E, Edvardsen RB, Karlsen O, Nordtug T, van der Meeren T, Thorsen A, Harman C, Jentoft S, Meier S (2015) Unexpected interaction with dispersed crude oil droplets drives severe toxicity in atlantic haddock embryos. PLoS One 10:e0124376.

Haugen T, Almeida FFL, Andersson E, Bogerd J, Male R, Skaar KS, Schulz RW, Sorhus E, Wijgerde T, Taranger GL (2012) Sex differentiation in Atlantic cod (Gadus morhua L.): morphological and gene expression studies. Reproductive Biology and Endocrinology 10.

Patel S, Sorhus E, Fiksdal IU, Espedal PG, Bergh O, Rodseth OM, Morton HC, Nerland AH (2009) Ontogeny of lymphoid organs and development of IgM-bearing cells in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.). Fish & Shellfish Immunology 26:385-395.