Hopp til hovedteksten
Mortensen.JPG

Stein Mortensen

Telefon: 55 23 85 89
Besøksadresse: Nordnesgaten 50, Bergen e-post: stein.mortensen@imr.no

Arbeider med

Seniorforsker, 1183

Utdannet mikrobiolog, Dr. scient, Universitetet i Bergen

Sykdommer og helse hos skjell, skjellbiologi og -anatomi, fiskesykdommer, smittespredning i oppdrett.

Forfatter av lærebøker og popularisering av fagstoff med særlig fokus på marinbiologi, økologi, fiske, fangst oppdrett og produksjon og bruk av sjømat.

Curriculum Vitae

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER

Mortensen, S.H, Børsheim, K.Y., Rainuzzo,J.R. og Knutsen, G. (1988) Fatty acid and elemental composition of the marine diatom Chaetoceros gracilis Schutt. Effects of silicate deprivation, temperature and light intensity. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 122: 173-185.

Mortensen, S.H., Hjeltnes, B., Rødseth, O, Krogsrud, J. og Christie, K.E. (1990). Infectious pancreatic necrosis virus, serotype N1 isolated from Norwegian turbot (Scopthalmus maximus), halibut (Hippoglossus hippoglossus) and scallops (Pecten maximus). Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 10 (2): 42-43.

Mortensen, S.H., Bachere, E., LeGall, G. og Mialhe, E. (1992). Persistence of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in scallops (Pecten maximus). Diseases of Aquatic Organisms, 12: 221-227.

Mortensen, S.H. (1993). A health survey of selected stocks of commercially exploited Norwegian bivalve molluscs. Diseases of Aquatic Organisms,16: 149-156.

Mortensen, S.H. (1993). Passage of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) through invertebrates in an aquatic food chain. Diseases of Aquatic Organisms,16: 41-45.

Mortensen, S.H., Evensen, Ø., Rødseth, O.M. og Hjeltnes, B.K. (1993). The relevance of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in farmed Norwegian turbot (Scophthalmus maximus). Aquaculture 115, 243-252.

Mortensen, S.H. og Glette, J. (1996). Phagocytic activity of scallop (Pecten maximus) haemocytes maintained in vitro. Fish and Shellfish Immunology, 6:111-121.

Biering, E., Melby, H.P. og Mortensen, S.H. (1997). Sero- and genotyping of some marine aquatic birnavirus isolates from Norway. Diseases of Aquatic Organisms, 28:169-174.

Mortensen, S.H., Nilsen, R.K. and Hjeltnes, B. (1998). Stability of an infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) isolate stored under different laboratory conditions. Diseases of Aquatic Organisms, Org. 33: 67-71.

Mortensen, S.H. and Strand, Ø.)(2000). Releases and recaptures of Manila clams (Ruditapes philippinarum) introduced to Norway, short communication, Sarsia 85: 87-91.

Mortensen, S.H. (2000). Introductions and transfers of scallops, from an animal health point of view. Aquaculture international 8: 123-138.

Mortensen, S.H., van der Meeren, T., Fosshagen, A., Hernar, I., Harkestad, L. and Bergh, Ø. (2000). Mortality of scallop spat in cultivation, infested with tube dwelling bristle worms, Polydora sp. Short communication, Aquaculture international 8: 267-271.

Aaraas. R., Hernar, I.J., Vorre, Aa., Bergslien, H., Lunestad, B.T. Skeie, S., Slinde, E. og Mortensen, S. (2004). Sensory, histological, and bacteriological changes in flat oysters, Ostrea edulis L., during different storage conditions. Journal of Food Science 69: 205-210.

Mortensen, S., Harkestad, L.S., Stene, R.-O. og Renault, T. (2005). Picoeucaryot alga infecting blue mussel Mytilus edulis in southern Norway. Diseases of Aquatic Organisms, 63:25-32.

Mortensen, S., Korsnes, K. and Bergh, Ø. (2006). “Eyes wide shut”. A critical view of aquaculture health management and risk factors in the “real world”. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol 26(1): 1-5.

Sandlund, N., Torkildsen L., Magnesen, T., Mortensen, S. og Bergh, Ø. (2006). Immunohistochemistry of Great Scallop, Pecten maximus larvae experimentally challenged with pathogenic bacteria. Diseases of Aquatic Organisms 69:163-173.

Skår, C., K. og Mortensen, S. (2007). Fate of infectious salmon anaemia virus (ISAV) in experimentally challenged blue mussels Mytilus edulis. Diseases of Aquatic Organisms 74:1-6.

Duinker, A., Håland, L., Hovgaard, P. og Mortensen, S. (2008). Gonad development and spawning in one and two year old mussels (Mytilus edulis) from Western Norway. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom,88 (07): 1465-1473.

Paillard, C., Korsnes, K., Le Chevalier, P., Le Boulay, C., Harkestad, L., Eriksen, A.G., Willassen, E., Bergh, Ø., Bovo, C., Skår, C. og Mortensen, S. (2008). A Vibrio tapetis-like strain isolated from introduced Manila clams Ruditapes philippinarum showing symptoms of Brown Ring Disease in Norway. Diseases of Aquatic Organisms 81:231-240.

Rodríguez, F., Feist, S.W., Guillou, L., Harkestad, L.S., Bateman, K., Renault, T. og Mortensen, S. (2008). Phylogenetic and morphological characterisation of the green algae infesting blue mussel Mytilus edulis in the North and South Atlantic oceans. Diseases of Aquatic Organisms 81: 231-240.

Wrange, A.L.,Valero, J., Harkestad, L.S., Strand, Ø., Lindegarth, S., Christensen, H.T., Dolmer, P., Kristensen, P.S. og Mortensen, S. (2009). Massive settlements of the Pacific oyster, Crassostrea gigas, in Scandinavia. Biological Invasions, published online, DOI : 10.1007/s10530-009-9535-z.

 

ARTIKLER I NORSK VETERINÆRTIDSSKRIFT


Hellberg, H., Mortensen, S., Hernar, I. og Knutsen, G.H. (2002). Resultater fra overvåknings- og kontrollprogrammet for parasittene Bonamia ostreae og Marteilia refringens i norske bestander av europeisk flatøsters (Ostrea edulis L.). Norsk Veterinærtidsskrift 114 (4): 395-399.

Mortensen, S. (2002). Gaffkemi i norske hummeranlegg. Et tegn på ”hull” i våre kontrollrutiner? Norsk Veterinærtidsskrift 114 (4): 471-474.

Nilsen, H., Bech, Å. og Mortensen, S. (2002). Gaffkemi hos hummer. To utbrudd sommeren 2001. Norsk Veterinærtidsskrift 114 (4): 475-480.

 

ICES-RAPPORTER

Mortensen, S.H., Hopp, P., Hjeltnes, B.K. and Holm, M. (1991). Health screening of wild Atlantic salmon (Salmo salar) from the Osterfjorden - area, Western Norway. I.C.E.S. C.M. 1991/M:39, ANACAT comm. / Ref. Mariculture comm. Ref.F.

Mortensen, S.H. (1992). The health status of commercially exploited native flat oysters (Ostrea edulis) in Norway. I.C.E.S. C.M. 1992, K:44, Shellfish comm.

 


RAPPORTER / KAPITLER I RAPPORTER:

Mortensen, S. H. (1989). One year in La Tremblade. Report from a one year stay at IFREMER, Laboratoire de Pathologie et de Genetique des Invertebres Marins, La Tremblade, France.

Mortensen, S. (1989). Sykdomsproblemer i Europeiske skjellbestander, s.30-33. I: Stavøstrand, S.M. (red.) Norsk skjellnæring, Strategi for utvikling. Rapport, NTNF/Svanø stiftelse. 114 s.

Mortensen, S. (1990). De viktigste sykdomsproblemer i europeiske skjellbestander. En kortfattet oppdatert oversikt. Havforskningsinstituttet, Rapport/Notat, Akva 9001.

Mortensen, S.H. (1992). Forskning på sykdommer hos skjell. Samarbeid med fransk fagmiljø. Bulletinen nr. 2, 1992. Norsk forening for akvakulturforskning, s 7-8.

Solberg, P.T., Hansson, S., Mortensen, S., Christophersen, G. og Strand, Ø. (1992). Kompetanse innen skjelldyrking knyttet til forskningsmiljøene i Bergen. Rapport, Institutt for Fiskeri og Marinbiologi, U. i B. / Havforskningsinstituttet, Oktober 1992, 21 s.

Mortensen, S.H. (1992). Sluttrapport, utdanningsstipend (NFFR 85 022), Skjellpatologi. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, oktober 1992, L.nr 25/92, 18 s.

Stevik, T.K., Mortensen, S., Skogesal, G. og Strand, Ø. (1995). Sluttrapport; Forprosjekt "Utvikling av flatøstersproduksjonen i Hordaland og Rogaland". Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk / Norges Landbrukshøyskole, Institutt for Tekniske fag, Juni 1995.

Mortensen, S. (1997). Diagnostikk og forebyggende helsearbeid hos kamskjell og østers, 1995-1996. Sluttrapport, NFR-prosjekt 107145/120, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, Mars 1997.

Mortensen, S. (red.) Havbruksrapporten 1998. Fisken og havet, Særnummer 3.
Heri også kapitlene;
Gunnar Eiken og Stein Mortensen, Kamskjellprosjektet. s. 45-47.
Stein Mortensen. Østers. s. 56-58.
Trond Nordtug, Bjarne Bjørshol og Stein Mortensen. Samlokalisering av fisk og skjell i oppdrettsanlegg. s. 61-64.

Knutsen, G.H., Hellberg, H. and Mortensen, S. (1998). REPORT; Active surveillance of Bonamia ostreae and Marteilia refringens in Norwegian flat oysters. National Veterinary Institute, June 1998.

Mortensen, S. (1998). Generell vurdering av sykdomsfare. S. 32-37. I: Nordtug, T. (red.). Samlokalisering av laks og kamskjell i oppdrettsanlegg. NFR-prosjekt 1180092/122. Allforsk biologi, Juni 1998

Eiken, G. og Mortensen, S. (1999). Fra «Kamskjellprosjektet» til «Skjellprosjektet», s. 72-73, I: Kristiansen, T. (red.), Havbruksrapporten 1999, Fisken og Havet, særnummer 3,1999,155 s.

Mortensen, S. (1999). Østers, s. 82-84, I: Kristiansen, T. (red.), Havbruksrapporten 1999, Fisken og Havet, særnummer 3, 1999, 155 s.

Mortensen, S. (2000). Folke- og dyrehelse – utfordringer i forvaltningen av skjellnæringen, s. 61-63, I: Karlsen, Ø. og Mangor-Jensen, A. (red.), Havbruksrapporten 2000, Fisken og Havet, særnummer 3, 2000, 140 s.

Bergtun, E., Mortensen, S. og Strand, Ø. (2000). Østers, s. 74-75, I: Karlsen, Ø. og Mangor-Jensen, A. (red.), Havbruksrapporten 2000, Fisken og Havet, særnummer 3, 2000, 140 s.

Mortensen, S. og Hellberg, H. (2001). Skjellhelse og smittespredningsproblematikken, s. 86-88, I: Olsen, R.E. og Hansen, T. (red.), Havbruksrapporten 2001, Fisken og Havet, særnummer 3, 2001, 96 s.

Hovgaard, P., Mortensen, S. og Strand, Ø. (2002). Skjelldykning - status og utfordringer. S. 49-54. I: Glette, J., Van der Meeren, T., Olsen, R.E. og Skilbrei, O. (red.), Havbruksrapport 2002, Fisken og havet, særnummer 3, 2002, 103 s.

Skjæggestad, H., Berg, A.-G. og Mortensen, S. (2002). Manual for helsekontroll i skjellanlegg, Sluttrapport, NUMARIO prosjekt nr. K32-3056/00.

Mortensen, S., Berthe, F., Joly, J.-P. og Miossec, L. (2002). Future strategies for a Norwegian production of seed oyster, Ostrea edulis, for export. Rapport til NUMARIO-prosjekt K32-3025/00, Juli 2002, 5 s.

Aalvik, B. og Mortensen, S. (2003). A view on possible preventive issues, control and management of diseases in South African mariculture. Institute of Marine Research, Report, february 2003.

Andersen, S., Mortensen, S., Strand, Ø., Hovgaard, P. og Magnesen, T. (2003). Skjell – miljøvennlig fremtidsnæring. S. 47-50. I: Ervik, A., Kiessling, A., Skilbrei, O. og van der Meeren, T. (red.), 2003. Havbruksrapport 2003. Fisken og havet, særnr. 3-2003.

Strohmeier, T., Strand, Ø., Jørstad, K.E., Mortensen, S. og Agnalt, A.-L. (2003). Potensielle miljøkonsekvenser ved havbeite med kamskjell og hummer. S. 70-72. I: Ervik, A., Kiessling, A., Skilbrei, O. og van der Meeren, T. (red.), 2003. Havbruksrapport 2003. Fisken og havet, særnr. 3-2003.

Strand, Ø. og Mortensen, S. (2004). Prøvedyrking av østers i Sunnhordland. S. 95-96. I: Agnalt, A., Ervik, A., Kristiansen, T.S., Oppedal, F.(red.), 2004. Havbruksrapport 2004. Fisken og havet, særnr. 3-2004.

Mortensen, S. og Duinker, A. (2004). Kvalitet på østers, kamskjell og blåskjell. S. 97–98. I: Agnalt, A., Ervik, A., Kristiansen, T.S., Oppedal, F.(red.), 2004. Havbruksrapport 2004. Fisken og havet, særnr. 3-2004.

Bergh, Ø. og Mortensen, S. (2005). Smitteoverføring i oppdrett, s. 102-104. I: Boxaspen, K. m.fl. (red.) 2005. Kyst og havbruk 2005. Fisken og havet, særnr. 2-2005

Kvenseth, P.G. og Mortensen, S. (2005). Lite utnyttede ressurser (LUR). S. 59-62. I: Boxaspen, K. m.fl. (red.) 2005. Kyst og havbruk 2005. Fisken og havet, særnr. 2-2005.

Mortensen, S. og Jakobsen, F. (2006). Lite utnyttede ressurser (LUR). S. 89-92. I: Svåsand, T., Boxaspen, K., Dahl, E. og Jørgensen, L.L. (red.). Kyst og havbruk 2006. Fisken og havet, særnr. 2-2006.

Mortensen, S., Duinker, A., Strand, Ø. og Andersen, S. (2006). Produksjon av skjell. S.156 - 159. I: Svåsand, T., Boxaspen, K., Dahl, E. og Jørgensen, L.L. (red.). Kyst og havbruk 2006. Fisken og havet, særnr. 2-2006.

Mortensen, S. og Duinker, A. (2006). Kvaliteten på skjellene er påvirket av miljøet. S. 160-161. I: Svåsand, T., Boxaspen, K., Dahl, E. og Jørgensen, L.L. (red.). Kyst og havbruk 2006. Fisken og havet, særnr. 2-2006.

Agnalt, A.-L., Strand, Ø., Jørstad, K.E. og Mortensen, S. (2006). Havbeite – i pakt med naturen? S. 162 – 163. I: Svåsand, T., Boxaspen, K., Dahl, E. og Jørgensen, L.L. (red.). Kyst og havbruk 2006. Fisken og havet, særnr. 2-2006.

Strand, Ø., Strohmeier, T. og Mortensen, S. (2007). Stort kamskjell, s. 97-98. I: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. og Karlsen, Ø. (red.) (2007). Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2 – 2007.

Bergh, Ø., Mortensen, S. og Korsnes, K. (2007). Kan sykdom begrense den globale veksten i fiskeoppdrett? s. 155-157. I: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. og Karlsen, Ø. (red.) (2007). Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2 – 2007.

Strand, Ø., Mortensen, S. og Duinker, A. (2007). Produksjon av skjell, s. 186-187. I: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. og Karlsen, Ø. (red.) (2007). Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2 – 2007.

Mortensen, S., Strand, Ø., Harkestad, L. og Stene, R.O. (2007). Stillehavsøsters på avveie, s. 190-191. I: Dahl, E., Hansen, P.K., Haug, T. og Karlsen, Ø. (red.) (2007). Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet, særnr. 2 – 2007.

Mortensen, S. (2008). Vill østers – en fangsbar ressurs? s. 72-73. I: Boxaspen, K.K, Dahl, E., Gjøsæter, J og Sunnset, B.H. (red.) (2008). Kyst og havbruk 2008. Fisken og havet, særnr. 2 – 2008.

Strand, Ø., Duinker, A. og Mortensen, S. (2008). Produksjon av skjell, s 128-129. I: Boxaspen, K.K, Dahl, E., Gjøsæter, J og Sunnset, B.H. (red.) (2008). Kyst og havbruk 2008. Fisken og havet, særnr. 2 – 2008.

Mortensen, S., Duinker, A. og Strand, Ø. (2009). Produksjon av skjell, s. 133-134. I: Agnalt, A.-L., Bakketeig, I.E., Haug, T., Knutsen, J.A. og Opstad, I. (red.). Kyst og havbruk 2009. Fisken og havet, særnr. 2 – 2009.

Mortensen, S., Asplin, L., Jansen, P.A., Korsnes, K. og Nylund. A. (2009). Smittespredning i kystsonen, s. 179-183. I: Agnalt, A.-L., Bakketeig, I.E., Haug, T., Knutsen, J.A. og Opstad, I. (red.). Kyst og havbruk 2009. Fisken og havet, særnr. 2 – 2009.


Mortensen, S. (2009). Kompetanseheving skjellpatologi. Modulbasert videreutdanning inklusiv intern opplæring ved Havforskningsinstituttet 2006-2009. Rapport fra havforskningen Nr 5-2009.


NOTATER / UTREDNINGSARBEIDER (kun de mest omfattende er inkludert)

Mortensen, S. H. og Børsheim, K.Y. (1987). Nedslag hos østerslarver. En litteraturundersøkelse. NTNF. Prosjekt HB 18707, "Yngeloppdrett av østers" Institutt for Mikrobiologi og Plantefysiologi, Universitetet i Bergen.

Mortensen, S. H. (1990). Behov for og krav til epidemiologiske undersøkelser og kontroll av helsestatus i norske skjellbestander som ledd i utvikling av norsk skjellnæring. En utredning. Havforskningsinstituttets Senter for havbruk, oktober 1990 L.nr.13/90.

Mortensen, S. (1994). Kontroll av skjelldyrkingsanlegg, skjell og skjellprodukter. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, mars 1994.

Mortensen, S. (1995). Flatøsters i Norge. Status 1995. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, desember 1995.

Mortensen, S. (1995). Helseovervåkning av østers. Anbefalt definering av epidemiologiske soner og prøvetakingspunkter. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, september 1995.

Mortensen, S. (1995). Strategi for forskning og forvaltningsoppgaver innen sykdommer hos skjell. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, juli 1995.

Mortensen, S. og Strand, Ø. (1995 ). Behov for tiltak for å begrense uregistrert omsetning av skjell. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, februar 1995.

Mortensen, S. og Strand, Ø. (1995). Stort kamskjell som sjømatprodukt. Kvalitetskriterier og produktpresentasjon. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, mars 1995.

Mortensen, S. (1996). Råd om tiltak for å stimulere blåskjellnæringen i Norge. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, mars 1996.

Eiken, G. og Mortensen, S. (red.)(1998). Utvikling av Kamskjellprosjektet. Prioriterte oppgaver for norsk skjellnæring i årene 1998-2003. Kamskjellprosjektet, Juni 1998, 25s.

Mortensen, S. (1999). Helsekontroll av skjell. Status. Utredning av langsiktig arbeidsmodell. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, januar 1999. 8s.

Mortensen, S. og Strand, Ø. (1999). Forvaltning av stort kamskjell, Pecten maximus. Notat, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, februar 1999, 3 sider.

Strohmeier, T., Strand, Ø. og Mortensen, S. (1999). Fangsting av stort kamskjell; utredning av effektene ved bruk av bunnskrape eller trål som fangstredskap etter stort kamskjell, Pecten maximus. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, mars 1999, 7 sider.

Mortensen, S. (1999). An overview of the flat oyster, Ostrea edulis, and its production in Norway, 1999. Institute of Marine Research, november 1999, 5 p.

Mortensen, S. (2000). Skjellsykdommer og smittespredning. Om vern og forebyggende tiltak, med særlig fokus på regionalisering. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, mars 2000, 6 sider.

Bergh, Ø., Mortensen, S. og Strand, Ø. (2001). Kanskje kommer kamskjell… Hva må gjøres for å få til en kamskjellnæring i Norge? Notat til Fiskeridepartementet, september 2001. 9s.

Bergh, Ø., Eiken, G., Magnesen, T., Maroni, K., Mortensen, S., Skjæggestad, H., og Strand, Ø. (2001). Strateginotat for kamskjelldyrking i Norge. Notat til Fiskeridepartementet, september 2001. 12s.

Mortensen, S. (2003). Høringsuttalelse: Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og innførsel av akvakulturdyr og akvakulturprodukter, og endringer i andre forskrifter hjemlet i fiskesykdomsloven, Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk august 2003.

Mortensen, S. og Harkestad, L.S. (2009). Ny kunnskap om østersparasitten Marteilia refringens /M. maurini – mulige implikasjoner for Norges fristatus for sykdommen marteiliose, Forvaltningsråd sendt Mattilsynet mai 2009, 4 s.

 
POPULÆRVITENSKAPELIGE ARBEIDER / FAGTIDSSKRIFTER etc:

Mortensen, S. (1989). Mange problemer med dyrking av teppe¬skjell. Norsk Fiskeoppdrett nr.4, 1989.

Mortensen, S. (1989). Skjelldyrking i Marennes Oleron-området. Norsk Fiskeoppdrett nr. 6, 1989.

Mortensen, S. (1989). Akvatiske iridovirus. Historikk, arbeid og strategi. Norsk Fiskeoppdrett nr. 10, 1989.

Mortensen, S. (1989). Sneglen Crepidula fornicata. En "Pest" på skjellbankene. Naturen nr. 5, 1989.

Mortensen, S. (1989). Parasitten Bonamia ostreae,- den største trusselen mot norsk østersproduksjon. Fiskets gang nr.11/12 1989.

Mortensen, S. (1990). Infeksiøs Pankreas Nekrose Virus: Kan skjell representere en smittevei ? Fiskets gang nr. 3, 1990.

Mortensen, S. og Zampatti, E. (1991). Skjellressurser i Argentina, 1: Blåskjell. Fiskets gang nr. 4, 1991

Mortensen, S., Pascual, M. og Zampatti, E. (1991). Skjellressurser i Argentina, 2: Østers i Argentina. Fiskets gang nr. 6, 1991.

Mortensen, S. og Pascual, M. (1991). Skjellressurser i Argentina, 3: Utnyttbare "kamskjell"-bestander. Fiskets gang nr. 7/8, 1991.

Mortensen, S. (1991). Ildlandet, ved verdens sydspiss. Fiskets gang nr. 7/8, 1991.

Mortensen, S. (1991). Edelråte. Naturen nr. 3, s.99-101.

Mortensen, S. (1991). Den argentinske østersen (Ostrea puelchana), en levende fossil med originalt sexliv. Naturen nr. 3, s.107-109

Mortensen, S. (1991). Européisk flatøstersproduksjon. Tolv ulykkelige år med parasitten Bonamia ostreae. Fiskets gang nr. 9, 1991,

Mortensen, S. (1992). Hvike kontrollfunksjoner trenger en norsk skjellnæring? Fiskets gang nr. 9/10, 1991, 13-16.

Mortensen, S. (1993). Immunforsvar hos hvirvelløse dyr. Litt om immunforsvarets evolusjon. Naturen nr. 1, s.28-32.

Mortensen, S. (1993). Norsk flatøsters - en verdifull ressurs. Norsk Fiskeoppdrett nr. 3, 1993, s.44-46. / Kortversjon (Havforskningsnytt) trykket i Fiskets gang, nr. 7/8, s. 47-48.

Mortensen, S. (1993). Om flyttinger og introduksjoner av dyr. 1. Hvorfor og hvordan. Naturen nr. 3, 1993, s. 112-117.

Mortensen, S. (1993). Om flyttinger og introduksjoner av dyr. 2. Skjell,- suksess og fiaskotilfeller. Naturen nr. 4, 1993, s. 156-162.

Mortensen, S. og Strand, Ø. (1995). Norsk skjellnæring ved et veiskille, 1: Flatøstersproduksjon i poller, anakronisme eller elegant oppdrettsteknologi ? Fiskets gang nr.7/8, s. 61-64.

Mortensen, S. og Slinde, E. (1995). Norsk skjellnæring ved et veiskille, 2: Kvalitet, hva er det ? Fiskets gang nr.9, s. 23-27.

Mortensen, S. og Mo, T.A. (1996). Norsk skjellnæring ved et veiskille, 4: Helsekontroll av skjell. Fiskets gang nr 1, s. 29-32.

Mortensen, S. og Strand, Ø. (1996). Norsk skjellnæring ved et veiskille, 6: Høsting og salg av kamskjell - lovlig og ulovlig. Fiskets gang nr. 3, s. 31-33.

Mortensen, S. (1996). Norsk skjellnæring ved et veiskille, 8: Suksess eller fiasko for blåskjellnæringen? - et spørsmål om å gjøre ting i rett rekkefølge. Fiskets gang nr. 6, s. 19-21.

Mortensen, S. og Strand, Ø.(1996). Norsk flatøsters, et nesten glemt kvalitetsprodukt. Norsk Fiskeoppdrett nr. 14 A, s. 18-19.

Mortensen, S. og Slinde, E. (1996). Kvalitetsbegrepet, kjenner vi det ? Norsk Fiskeoppdrett nr. 14 A, s. 38-39.

Mortensen, S. (1998). Norske skjell på utenlandske markeder? Tanker på European Seafood Exhibition i Brussel, 1998. Fiskets gang nr. 6/7, s. 55-58.

Strand, Ø. og Mortensen, S. (1998). En rundreise i Shandong, Kina. Fiskets gang nr. 6/7, s. 43-47.

Mortensen, S. og Strand, Ø. (1999). Norsk skjellnæring: Forvaltning av ville bestander av kamskjell, Pecten maximus. Fiskets Gang nr. 2, 1999, s. 37-38.

Mortensen, S. (1999). Gullkantede råvarer, gullkantet konkurranse, Bocuse d’Or, Lyon. Fiskets Gang nr. 1, 1999, s. 18-20.

Mortensen, S. (1999). Om mat, sirkus - og gull!. Norsk Fiskeoppdrett nr. 4, 99, s. 42-43.

Strohmeier, T., Strand, Ø. og Mortensen, S. (1999). Norsk skjellnæring: Bunnskraping etter stort kamskjell. Fiskets Gang nr. 3, 1999, s. 29-32.

Mortensen, S, Strand, Ø. og Kristiansen, T. (1999). Er verdens største kamskjellproduksjon i krise? Fiskets Gang nr. 9, 1999, s. 24-26.

Duinker, A. og Mortensen, S. (1999). Kvalitet av skjell - et kritisk punkt for en voksende eksportnæring. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 19, s. 30-32.

Mortensen, S. (1999). Salt produktiv jord - på fjære sjø. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 21, s. 22-24.

Mortensen, S. (1999). Østers er julemat. Fiskets Gang nr 11/12, s.48-49.

Mortensen, S. (2000). Utfordringer for forvaltning av skjellnæringen, 1. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 3, s. 46-47.

Mortensen, S. (2000). Utfordringer for forvaltning av skjellnæringen, 2. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 4, s. 12-14.

Mortensen, S. (2000). Responsible Aquaculture in the new Millenium - Aqua 2000. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 10, s. 20-21.

Mortensen, S. (2000). Skjellhelse – et budskap tuftet på kunnskap. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 11, s. 12-14.

Mortensen, S. (2000). Tre kinesiske bilder. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 11, s. 8-10.

Duinker, A., Mortensen, S., Slinde, E. og Strand, Ø. (2001). Saltholdighet, osmoregulering og smak av blåskjell. Norsk Fiskeoppdrett, nr. 12, s. 82-83.

Mortensen, S. (2001). Østers er vintermat. Vinbladet nr. 3, s. 24-27.

Mortensen, S. (2001). Immunforsvar hos skjell. Noen spørsmål og svar, myter, mysterier og fakta. Fiskehelse nr. 2, s. 18-23.

Mortensen, S. (2002). Fisketurisme og sunt folkevett. Kronikk, Bergens Tidende, 01.08, 2002.

Mortensen, S. (2002). Etter at fuglen er skutt. SAS Magasinet. September 2002, s.23-24.

Mortensen, S. (2002). Fisken er landet – hva nå? Villmarksliv nr 6, s. 60-62.

Ervik, A., Mortensen, S. og Juell, J.-E. (2003). Lokalisering av oppdrettsanlegg, Havforskningstema 4-2003.

Mortensen, S. og Duinker, A. (2003). Norske skjell: Verdens beste råstoff med verdens dårligste kvalitetssikring? Norsk Fiskeoppdrett nr 12, 2003, s. 40-46.

Mortensen, S. (2003). Frihandel – viktigere enn dyrehelse? Kronikk, Bergens Tidende, 12.09, 2003.

Mortensen, S. (2003). Vi vasser i helsekost. Kronikk, Bergens Tidende, 20.09, 2003.

Mortensen, S. (2003). Når frihandel blir viktigere enn dyrehelse. Norsk Fiskeoppdrett nr 15, 2003, s. 42-44.

Mortensen, S. (2004). Når rypa er skutt. Villmarksliv nr 9 – 2004, s. 110-111.

Mortensen, S. og Duinker, A. (2004). Hva spiser vi om 20 år? Kronikk, Bergens Tidende 21. 09, 2004.

Mortensen, S. (2005). Hummerens vokter. Aperitif nr 1, 2005: 50-54.

Mortensen, S. (2005). Torget – en hellig ku? Kronikk, Bergens Tidende 13. 04, 2005.

Mortensen, S., Harkestad, L., Stene, R.-O. Og Renault, T. (2005). Parasittiske alger i blåskjell. Norsk Fiskeoppdrett nr. 6, s. 53-55.

Mortensen, S. (2005). Seigt viltkjøtt – ikke skyld på kokka! Perspektiv, sept 05: 31-33.

Mortensen, S. (2005). Forvaltning av nye arter. Kronikk, Bergens Tidende 07. 11, 2005.

Bergh, Ø. og Mortensen, S. (2005). Et paradigmeskifte i fiskehelseforvaltningen? Fiskehelse 7: 9-12.

Mortensen, S. (2006). Møkka røper den. DNA-analyser brukes i bjørneforskning. Villmarksliv nr 2, 2006, s.52-53.

Mortensen, S. og Hald, F. (2006). Berggylt: til mer enn suppe. Villmarksliv nr. 8, 2006, s. 108-109.

Mortensen, S. (2007). Sandviken for folk? Kronikk, Bergens tidende 21.03, 2007.03.29

Mortensen, S. (2007). Torget i krise. Kronikk, Bergens Tidende 24. 04, 2007.

Mortensen, S. (2009). Vilt og vin, høstens store matopplevelse, Vinbladet 05/09: 4-7.

Mortensen, S. (2009). Få orden på Torget! Kronikk, Bergens Tidende 30. 12, 2010.

 

UNDERVISNINGSMATERIELL, BOKKAPITLER etc:

Mortensen, S. H. (1990). Sykdommer og parasitter hos bivalve mollusker, s. 325-332.I: Poppe, T.T. (Red.), FISKEHELSE. J. Grieg Forlag , ISBN 82.533.0254.1. 422 s.

Mortensen, S. H. (1990). Anatomi og fysiologi hos mollusker s. 322-324. I: Poppe, T.T. (Red.), FISKEHELSE. J. Grieg Forlag, ISBN 82.533.0254.1. 422 s.

Mortensen, S.H. (1990). Prøveuttak og forsendelse for undersøkelse av skjell og krepsdyr, s.376-378. I: Poppe, T.T. (Red.) FISKEHELSE. J. Grieg Forlag, ISBN 82.533.0254.1. 422 s.

Mortensen, S. H. (1991). Undervisningskompendium om skjell. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk. Mars 1991, ISBN 82.746.028.8. 24s.

Mortensen, S. H. (1992). Immunforsvar i evertebrate fyla: Om skjellenes forsvarssystemer. Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, August 1992, ISBN 82.7461.035.0, 30s.

Mortensen, S. (1996)(red.). Skalldyr. Norsk Fiskeoppdrett nr. 14 A (Temanummer), 47 s.

Sandtorv, T. og Mortensen, S. (2000). Omsetning av ferske skjell fra opptak til forbruker. Norsk Sjømatsenter, Bergen, 23 s.

Mortensen, S. (2004). Sanking i fjæra og på grunt vann. S. 183-195. I: Kirkemo, O (red.): Jakt fiske og friluftsliv, bind 3; Hav og kyst, Kunnskapsforlaget, Oslo

Mortensen, S., Strand, Ø., Duinker, A., Andersen, S. og Aune, T. (2006). Nytt løft for norsk skjellnæring. s. 129-146. I: Thomassen, M., Gudding, R., Norberg, B. og Jørgensen, L.(red.) Havbruksforskning: Fra merd til mat, Norges Forskningsråd,. 373 s.

 

BØKER

Strand, Ø. og Mortensen, S. (1995). Stort kamskjell. Biologi og dyrking. Kystnæringen forlag, ISBN 82-7595-013-9. 84 s.

Torsvik, N., Mortensen, S. og Nedreaas, K.H. (red.)(1995). FISKERIBIOLOGI. Landbruksforlaget, ISBN 82-529-1720-8. 275 s.

Mortensen, S. og Eide, P. (1997). Et levende hav. KOM forlag, Kristiansund, 184 s.
Engelsk versjon; The living sea.

Mortensen, S., Schakenda, M., Tjessem, C. og Eide, P. (2000). Med skjell på gaffelen. KOM forlag, Kristiansund, 112 s. Engelsk versjon; A plateful of shells.

Mortensen, S. (red.)(2001). Sjøfiske. Fritidsfiske langs norskekysten. KOM forlag, Kristiansund, 176 s.

Hovgaard, P., Mortensen, S. og Strand, Ø. (2001). Skjell, biologi og dyrking, Kystnæringen forlag og bokklubb, Bergen. 255 s.

Mortensen, S. (red.)(2001). Aqua Lingua, Akvakulturfagbok på engelsk, fransk og norsk. Landbruksforlaget, Oslo, 128 s.

Mortensen, S. (red), Fure, K.B., Moen, F.E., Sundet, G og Svensen, E. (2003). Hobbyfiske langs norskekysten. KOM forlag, 128 s.

Mortensen, S., Duinker, A. og Hald, F. (2004). Sjømat fra Fjæra. KOM forlag, 168 s.

Mortensen, S., Nortvedt, R. og Wahl, T. (red)(2008). Sjømat – råstoff, produksjon og anvendelse, TUN forlag, 229 s.ISBN 778-82-529-3028-3


PRESENTASJONER


VITENSKAPELIGE KONGRESSER, SYMPOSIER, ARBEIDSMØTER

FOREDRAG

Mortensen, S.H., Bachere Gendreau, E., Le Gall, G. and Mialhe, E. (1991). Persistence of Infectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV) in scallops (Pecten maximus). Européan Association of Fish Pathologists. 5th International Conference, Budapest, Ungarn, 24 - 29 August.

Mortensen, S.H. (1995). Maintenance and functional testing of scallop Pecten maximus hemocytes in vitro. International workshop on shell disease in marine invertebrates: Environment-host-pathogen interactions. Universitetet i Brest, Frankrike, 29-31 Mars

Mortensen, S,H. (1995). Measuring scallop (Pecten maximus) hemocyte phagocytosis by double staining fluorescence in vitro. The methods and its applications. 10th. International Pectinid Workshop, Cork, Irland, 27. Apr.- 2. Mai.

Duinker, A., Nylund, A., Lie, Ø. and Mortensen, S. H. (1997). Use and tolerance of biopsies from female gonad of Pecten maximus (L). 11th International Pectinid Workshop, La Paz, Mexico, 10-15. 04, 1997.

Haugum, G., Strand, Ø., Svardal, A. and Mortensen, S. (1997). Survival and behaviour of scallops (Pecten maximus) after transfer to the seabed. Effect of emersion treatment. 11th International Pectinid Workshop, La Paz, Mexico, 10-15. 04, 1997.

Mortensen, S. (1999). Scallop introductions and transfers, from an animal health point of view. 12th International Pectinid Workshop, Bergen, Norway, 5-11.05, 1999.

Mortensen, S. (2002). Presentation of “an illustrated guide of mollusc tissues”. Technical Workshop and Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, La Tremblade, France, 23-26. 09. 2002.

Mortensen, S. (2002). Main diseases and problems associated to scallop production. Technical Workshop and Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, La Tremblade, France, 23-26. 09. 2002.

Miossec, L., Feist, S., Laing, I. and Mortensen, S. (2003). The non-carriers question. Pecten maximus / Bonamia ostreae and Marteilia refringens. Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, Brussels, 27-28. 05. 2003.

Mortensen, S., Nerland, A., Korsnes, K., Bergh, Ø. And Berthe, F. (2004). Interspecies transmission of pathogenic agents in marine aquaculture. How can scientific knowledge be used to protect the aquaculture industry from future disease outbreaks? EAS Conference, Barcelona, Spain, 21. – 23. 10, 2004.

Mortensen, S. (2005). Pathogen exchange between wild and cultured shellfish: the invisible frontier, DIPNET workshop, Nantes, France, February 2005.

Brizard, R., Bergh, Ø og Mortensen, S. (2005). Molluscan hatcheries. Risk of disease spreading linked to hatchery operations. Annual meeting and technical workshop of the national reference laboratories for mollusc diseases. La Tremblade, Frankrike, 14.-18. mars 2005.

Mortensen, S. Korsnes, K og Bergh, Ø. (2005). Eyes wide shut. A critical view at aquaculture health management and risk factors. 12th international EAFP Conference, Copenhagen, September 2005.

Mortensen, S. og Duinker, A. (2007). Forståelsen av kvalitet hos østers. Workshop om ostronkvalitet, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, Sverige, 26. april 2007.

Mortensen, S. (2007). Hvilken helsestatus ønsker vi hos skandinavisk østers? Workshop om ostronkvalitet, Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, Sverige, 26. april 2007.

Duinker, A., Mortensen, S. og Hald, F. (2007). The taste of scallops - physiology, chemistry and cooking. Book of Abstracts: 16th International Pectinid Workshop, Halifax, Canada, May 11-18 2007.
Mortensen, S. (2008). Distribution of flat oysters in Europe. Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, Nantes, France, 18-19. 03. 2008.

Mortensen, S. (2008). The northwards spreading of the Pacific oyster. Annual Meeting of the National Reference Laboratories for Mollusc Diseases, Nantes, France, 18-19. 03. 2008.

Mortensen, S., Rodrigues, F., Harkestad, L.S., Feist, S.A., Stene, R.O., Bateman, K., Guillou, L. og Renault, T. (2008). Infeksjoner med algen Coccomyxa sp. i blåskjell. En ny art med vid utbredelse? Programkonferansen Havbruk 2008, Tromsø, 7.-9. April 2008.

Mortensen, S. (2008). Aquatic organisms and disease – an underlying threat when cold seas heat? Fisheries Management and Climate Change in the Northeast Atlantic Ocean and the Baltic Sea. Implications for Resource Management Policy. Bergen, 17. – 18. April 2008

Mortensen, S., Duinker, A. Harkestad, L.S., Strand, Ø og Strohmeier, T. (2009). Somatic growth and histology of the digestive gland and female gonad of Pecten maximus under natural low and diluted seston quantities. Book of Abstracts: 17th International Pectinid Workshop, Santiago de Compostela, Spain, April 2009.

 

PLAKATPRESENTASJONER

Mortensen, S.H., Bachere Gendreau, E. and Mialhe, E. (1991). Neutralization of Infectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV) in scallop (Pecten maximus) hemolymph. International Society of Developmental and Comparative Immunology, Fifth International Congress, Reed College, Portland, Oregon USA, 04 - 09 August

Mortensen, S.H., Evensen, Ø. and Hjeltnes, B.K. (1991).Infectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV) In farmed Norwegian turbot (Scopthalmus maximus). Européan Association of Fish Pathologists. 5th International Conference, Budapest, Ungarn, 24 - 29 August.

Mortensen, S.H. and Strand, Ø. (1994). Production of the flat oyster (Ostrea edulis L.) in Norway. Bordeaux Aquaculture 94, Bordeaux, Frankrike, Mars 1994.

Strand, Ø., Andersen, S., Eiken, G., Hanson, S., Magnesen, T. and Mortensen, S,H. (1995). Development of scallop (Pecten maximus) cultivation in Norway. 10th. International Pectinid Workshop, Cork, Irland, 27. Apr.- 2. Mai.

Strand, Ø., Eiken, G. and Mortensen, S.H. (1997). The Norwegian Scallop Programme. In the point of intersection between research and the development of a new industry. 11th International Pectinid Workshop, La Paz, Mexico, 10-15. 04, 1997.

Nilsen, R.K., Mortensen, S.H. and Hjeltnes, B. (1997). Stability of an infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) isolate in sterile filtered salmon kidney homogenate.Européan Association of Fish Pathologists. 8th International Conference, Edinburgh, Scotland. sept. 1997.

Bjørshol, B., Nordmo, R., Falk, K. and Mortensen, S. (1998). Cohabitation of Atlantic salmon (Salmo salar) and scallop (Pecten maximus) - challenge with infectious salmon anmaemia (ISA) virus and Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida. 3rd International Symposium on Aquatic Animal Health. Baltimore, Maryland, USA, August-sept. 1998. Også presentert på Fiske- og dyrehelsemøte, Scandic hotell, Tromsø, 18-20.01, 1999.

Mortensen, S., Hellberg, H. and Hernar, I. (1999). Results from histological examination of Norwegian flat oysters (Ostrea edulis L.). Norges Forskningsråds Fiske- og dyrehelsemøte, Tromsø, 18-20.01, 1999

Hellberg, H., Hernar, I., Mortensen, S., and Knutsen, G.(1999). Status of protozoan parasites Bonamia ostreae and Marteilia refringens in Norwegian flat oysters (Ostrea edulis L.). Norges Forskningsråds Fiske- og dyrehelsemøte, Tromsø, 18-20.01, 1999

Mortensen, S., Torkildsen, L., Hernar, I., Harkestad, L. and Bergh, Ø. (1999). One million scallop, Pecten maximus, spat lost due to tube dwelling bristle worms, Polydora sp. 12th International Pectinid Workshop, Bergen, Norway, 5-11.05, 1999.

Bergh, Ø., Torkildsen, L., Uglenes, I., Mortensen, S., Duinker, A. and Nylund, A. (1999). A method for fixation of scallop larvae (Pecten maximus). 12th International Pectinid Workshop, Bergen, Norway, 5-11.05, 1999.

Strand, Ø., Strohmeier, T., Mortensen, S., Agnalt, A-L., Grefsrud E.S. and Jørstad, K. 2003. A new law ensuring property rights in scallop sea ranching in Norway. 14th International Pectinid Workshop, St. Petersburg, Florida 23-29 april 2003.

Hellberg, H., Hoel, E.M., Skår, C., Myrmel, M., Dannevig, B. og Mortensen, S. (2005). Bivalves as possible vectors for fish pathogens: Mussels (Mytilus edulis L.) and infectious salmon anaemia virus (ISAV). 12th international EAFP Conference, Copenhagen, September 2005.

Skår, C.K., Hellberg, H. og Mortensen, S. (2006). Infectious Salmon Anaemia Virus (ISAV) in blue mussels, Mytilus edulis. OIE conference on aquatic animal health. Defining roles and responsibilities, Bergen, Norway, 9-12 October 2006.

Mortensen, S., Korsnes, K., Nylund, A. og Bergh, Ø. (2006). Aquaculture health management: Time to face the real world? OIE conference on aquatic animal health. Defining roles and responsibilities, Bergen, Norway, 9-12 October 2006.

Mortensen, S., Valero, J., Wrange, A.-L., Harkestad, L.S., Stene, R.-O., Christensen, H.T., Dolmer, P. og Strand, Ø. (2007). A northwards expansion of the Pacific oyster, Crasostrea gigas. Poster: 10th International Conference on Shellfish Restoration (ICSR), November 12-16, 2007, Vlissingen, The Netherlands.

Duinker, A., Mortensen, S., Nesse Økland, S. og Bergtun, E. (2008). Visual and tasteful evaluation of oyster quality: How do you recognise a tasty oyster? National Shellfisheries Association Centennial Meeting, April 6-10, 2008, Providence, USA

 

"PROCEEDINGS" o.l.

Mortensen, S.H. and Strand, Ø. Production of the flat oyster (Ostrea edulis L.) in Norway. Pp. 208-209. In: Muir, J. and Sevila, F. (Eds.). Measures for succes. Abstracts of contributions presented at the international conference. Bordeaux Aquaculture' 94, Bordeaux, France, March 23 - 25, 1994, European Aquaculture Society Special Publication No. 21, 352 pp.

Korsnes, K., Nerland, A., Mortensen, S, Bergh Ø, 2005. Interspecies transfer of pathogens caused by polyculture or species introductions - a significant threat to aquaculture? Pp. 230-231 In: T. Chopin and H. Reinertsen (ed.) Beyond monoculture. Aquaculture Europe 2003. Trondheim, Norway. European Aquaculture Society Special publication No 33.