Hopp til hovedteksten
moy_s.jpg
Frithjof Moy

Frithjof Moy

Telefon: 478 00 024
Besøksadresse: Flødevigen, Arendal. e-mail: moy@imr.no

Arbeider med

Forskningsgruppeleder for bunnsamfunn og habitater kyst

Makroalge og sjøgress økologi, kartlegging, overvåking og økologiske tjenester.

Seagrass and seaweed ecosystems: mapping, monitoring and ecological functions