Hopp til hovedteksten
Moksness.jpg

Erlend Moksness

Telefon: 905 73 625

Arbeider med

Representerer Havforskningsinstituttet i regionene fra Østfold til Nord-Trøndelag

  • Representerer Havforskningsinstituttet i European Marine Board (EMB).  Vice-chair EMB fra 2014
  • Representerer Havforskningsinstituttet i POGO, Medlem av Finance Committee
  • Representerer Havforskningsinstituttet i European Polar Board (EPB)
  • Medlem av BiodivErsA Advisory Board
  • Ansvarlig for Samarbeidavtaler innen Europa. (bl.a. IMARES og Ifremer)
  • Ansvarlig for internasjonale Samarbeidavtaler
  • Mareano, programgruppen
  • Norwegian Blue Forest Network

 

 

Curriculum Vitae

Erlend Moksness er ansatt som forsknings direktør ved Havforskningsinstituttet og representere Havforskningsinstituttet i Sørøst Norge.  Har tidligere vært ansatt som forskningsdirektør med ansvaret for Rådgivingsprogrammet Økosystem Kystsone. Doktorgrad fra Universitet i Bergen i 1992 og utdannet driftsøkonom fra NKS 1984. Faglige bakgrunn i rekrutteringsmekanismer hos marine fisk, bestandsvurdering av sild i Nordsjøen, alderbestemmelse av fisk, havbeite og oppdrett av marin fisk. Har arbeidet i 13 år som Professor II i akvakultur ved Norges Veterinærhøyskole. Har publisert 102 artikler i internasjonale referee tidsskrift og redaktør av 11 bøker.

Leder av Fiskeri Faglig Forum (Norwegian Fishery Forum) fra March 2007.

Awards
• EFAN Special Award 2000.  For excellence in leadership and generosity to all.
• ICES Service Award 2007.  As convener of the International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, held in Arendal, Norway, June 2007
• PICES “Certificate of Recognition 2009.  For best presentation on “Major human activities affecting Norwegian coastal marine ecosystems: Present status and challenges”
• Special Award at the 5th International Otolith Symposium, Mallorca, October 2014 for “Vision and support for European Otolith Networking”

Bøker: 


The Propagation of Cod Gadus morhua L. E. Dahl, D.S. Danielssen, E. Moksness and P. Solemdal (Eds.). ISSN 0333-2594, Flødevigen rapportser. 888 s.

An International Symposium on Sea Ranching of cod and other Marine Fish Species. D.S. Danielssen, B.R. Howell and E. Moksness. Aquaculture and Fisheries Management, 25, 1994, Supplement 1. 264 s.

Computers in Fisheries Research. B. Megrey and E. Moksness. Chapman & Hall, 1996. 254 pp. ISBN 0 412 59550 8.

Stock Enhancement and Sea ranching. B.R. Howell, E. Moksness and T. Svåsand (Editors). Blackwell Ltd. 1999. 606 pp. ISBN 0-85238-246-4

Recent Development in Fish Otolith Research. P. Fossum, J. Kalish and E. Moksness (Editors). Fisheries Research. 46, 2000. 371 pp (Special issue)

Visualization of Spatial Data. B.A. Megrey and E. Moksness (Editors) 2002. ICES Journal of Marine Science, 59: 150-235.

Culture of cold-water Marine Fish. Editors: E. Moksness, E. Kjørsvik and Y. Olsen. Publisher: Blackwell Scientific Publications Ltd, UK, 2004. ISBN 0-85238-276-6. 528 pp.

Computers in Fisheries Research, Second edition. B. Megrey and E. Moksness (Eds.). Springer, 2009. ISBN 978-1-4020-8635-9. 421 pp.

Fish Reproductive Biology; implications for Assessment and Management. T. Jakobsen, M. Fogarty, B. Megrey and E. Moksness (Eds.). Wiley-Blackwell Ltd. 2009. ISBN 978-1-4051-2126-2. 430 pp.

Integrated Coastal Zone Management. E. Moksness, E. Dahl and J. Støttrup (Eds.).. Wiley-Blackwell Ltd. 2009. ISBN 978-1-4051-3950-2.

Comparative marine ecosystem Editors: B. A. Megrey, J. S. Link and E. Moksness. Publisher: Special issue of Progress in Oceanography. 2010

Comparative analysis of marine fisheries production, 2012. Link, J., A. Bundy, T. Miller, E. Moksness and K. Stergiou (Eds). Marine Ecology Progress Series, 459, 157-302.

Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management.  E. Moksness, E. Dahl and J. Støttrup (Eds.). Wiley-Blackwell Ltd. 2013. ISBN

Fish Reproductive Biology; Implications for Assessment and Management, 2nd Edition. T. Jakobsen, M. Fogarty, B. Megrey and E. Moksness (Eds.). Wiley-Blackwell Ltd. 2016. ISBN 978-1-118-75274-6. 499 pp.
 

10 siste publikasjoner:

Sandersen, H.T., E. Mikkelsen, E. Moksness and J. H. Vølstad 2013.  Knowledge issues in ICZM and EBM applied on small geographic scales: Lessons from a case study in Risør, Norway. In: Moksness, E., Dahl, E. and Støttrup, J. (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management.  Wiley-Blackwell Ltd. 2013. ISBN (In press)

Rice, J., E. Moksness, C. Attwood, S.K. Brown, G. Dahle, K. M. Gjerde, E. S. Grefsrud, R. Kenchington, A. Ring Kleiven, P. McConney, M. A. K. Ngoile, T. F. Næsje, E. Olsen, E. Moland Olsen, J. Sanders, C. Sharma, O. Vestergaard and L. Westlund 2012.  The role of MPAs in reconciling fisheries management with conservation. Ocean and Coastal Management, 69: 217-230.


Gaichas, S.K., A. Bundy, T. J. Miller, E. Moksness and K. I. Stergiou 2012.  What Drives Marine Fisheries Production?  Marine Ecology Progress Series, 459, 159-163
 

Link, J.S., S. Gaichas, T. J. Miller, T. Essington, A. Bundy, J. Boldt, K. F. Drinkwater and E. Moksness 2012.  Synthesizing lessons learned from comparing fisheries production in 13 northern hemisphere ecosystems: emergent fundamental features Erlend Moksness.  Marine Ecology Progress Series 459, 293-302.


Moksness, E., J. Link, K. Drinkwater and S. Gaichas 2012. Bernard Megrey: pioneer of Comparative Marine Ecosystem analyses.  Marine Ecology Progress Series 459, 165-167.

Moksness, E, J. Gjøsæter, G. Lagaillarde, E. Mikkelsen, E. Moland Olsen, H. T. Sandersen and J. H. Vølstad 2011. Effects of fishing tourism in a coastal municipality – a case study from Risør, Norway. Ecology and Society 16 (3):11. [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss3/art11/


Jason S. Link, Bernard A. Megrey, Thomas J. Miller, Tim Essington, Jennifer Boldt, Alida Bundy, Erlend Moksness, Ken F. Drinkwater and R. Ian Perry 2010. Comparative analysis of marine ecosystems: international production modelling workshop. Biol. Lett. doi:10.1098/rsbl.2010.0526


Paulsen, H., O. S. Kjesbu, V. Buehler , R. A. J. Case, C. Clemmesen, G. Carvalho, L. Hauser, W . F. Hutchinson, E. Moksness, H. Otter, A. Thorsen and T. Svåsand (2009). Effects of egg size, parental origin and feeding conditions on growth of larval and juvenile cod Gadus morhua. Journal of Fish Biology (2009) 75, 516–537
 

Megrey, B. A., J. S. Link, G. Hunt and E. Moksness (2009). Comparative marine ecosystem structure and function: descriptors and characteristics – A synthesis. In: B. A. Megrey, J. S. Link and E. Moksness (Eds) Comparative marine ecosystem. Special issue of Progress in Oceanography. (In press)

Megrey, B.A. and E. Moksness 2009. Past, present and future trends in the use of computers in fisheries research. In: B.A. Megrey and E. Moksness (Eds.) Computers in Fisheries Research. Second edition. Springer, ISBN 978-1-4020-8635-9. 1-30.

Jakobsen,T., M. J. Fogarty, B. A. Megrey and E. Moksness 2009. Introduction. In: Jakobsen, T., M. Fogarty, B. Megrey and E. Moksness (Eds.). Fish Reproductive Biology; implications for Assessment and Management. Wiley-Blackwell Ltd. 2009. ISBN 978-1-4051-2126-2. 1-8.

Ivarfjord, T., T. Pedersen and E. Moksness 2008. Effects of growth rates on the Otolith increment deposition rate in capelin larvae (Mallotus villosus). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 358: 170-177.

Dahl, E., A. Ervik, S. A. Iversen, E. Moksness and R. Sætre. 2008. Reconciling fisheries with conservation in the coastal zones - the Norwegian experience and status. American Fisheries Society Symposium 49: 1519-1531.

 

Kontaktinformasjon Havforskningsinstituttet

Bergen

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Kart og veibeskrivelse

Avdeling Tromsø

Postboks 6404

9294 Tromsø
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Flødevigen

Nye Flødevigveien 20

4817 His
55 23 85 00
Forskningsstasjonen Austevoll

Sauaneset 16

5392 Storebø
55 23 85 00
Feltstasjon Holmfjord

 Postboks 146

9711 Lakselv
55 23 85 00

Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv