Hopp til hovedteksten
Sigrid Lind
Sigrid Lind

Sigrid Lind

Telefon: 482 18 555
Besøksadresse: Sykehusveien 23 9019 Tromsø Norway

Arbeider med

Jeg jobber med havstrømmer, temperatur og saltholdighet i den nordlige delen av Barentshavet. Jeg forsker på svingningene i havklimaet der, og prøver å finne ut hvilke krefter som driver svingningene. Da trekker jeg inn blant annet vind, lufttemperatur og havstrømmer i andre områder. I det siste har jeg forsket på det varme atlanterhavsvannet som kommer inn i Barentshavet fra nord. Dette vannet har blitt varmere de siste tjue årene og har ført til en oppvarming av Barentshavet i nord. Nå forsker jeg på det kalde arktiske vannet som ligger over atlanterhavsvannet og på ferskvannstilførselen til denne vannmassen. Det er interessant å se om det arktiske vannet har endret seg de siste tiårene. Den arktiske vannmassen ligger nemlig som en sperre for varmt atlanterhavsvann både i vertikalen og horisontalt (mot det sørlige Barentshavet), og sørger dermed for at isen får fryst til i det nordlige Barentshavet hver vinter. Jeg bruker mest Havforskningsinstituttets rike observasjonsmateriale tatt fra båt for å utforske havklimaet, men støtter meg også til numeriske sirkulasjonsmodeller.

Curriculum Vitae

Bor i Tromsø med samboer og tre barn, født 2011, 2013 og 2015. Født 24/10-1983. Fra Mo i Rana.

2010-i dag: Stipendiat 1117 ved Havforskningsinstituttet, forskningsgruppe Oseanografi og klima, arbeidssted avdeling Tromsø. Også tilknyttet Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

2009-2010: Forsker 1108 ved faggruppe Oseanografi, Havforskningsinstituttet avd. Bergen og avd. Tromsø fra november 2009.

2008: Forskerassistent ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling.

2008: Mastergrad i klima ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen. I samarbeid med Havforskningsinstituttet.

2005 og 2007: Ulike emner i polar oseanografi, sjøisdynamikk og polar meteorologi på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

2006: Bachelorgrad i meteorologi og oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

2002: Uteksaminert fra Moheia videregående skole, Mo i Rana.

Publikasjoner:

Lind, Sigrid, Randi B. Ingvaldsen og Tore Furevik (2016): Arctic layer salinity controls heat loss from deep Atlantic layer in seasonally ice-covered areas of the Barents Sea. Geophysical Research Letters 43, doi:10.1002/2016GL068421.

Lind, Sigrid og Randi B. Ingvaldsen (2012): Variability and impacts of Atlantic Water entering the Barents Sea from the north. Deep-Sea Research I 62, 70-88.

Presentasjoner:

Lind, Sigrid, Randi Ingvaldsen og Tore Furevik. Poster: Salinity of Arctic layer controls upward heat flux from deep Atlantic Water in the northern Barents Sea. Arctic Frontiers, januar 2017, Tromsø.

Johansen, Sigrid Lind og Randi Ingvaldsen. Invited talk: Driving forces for variability in Atlantic Water in the northwest Barents Sea and impact on the Arctic Water. Arctic Frontiers, januar 2011, Tromsø.

Johansen, Sigrid Lind og Randi Ingvaldsen. Poster: Atlantic inflow to the Barents Sea from the north. IPY-OSC, juni 2010, Oslo.