Hopp til hovedteksten
OddAksel4.jpg

Odd Aksel Bergstad

Telefon: 905 39 902

Arbeider med

Hovedinteressefelt er samfunnsøkologi og populasjonsbiologi til marin fisk. Har arbeidet på kysten, i Nordsjøen, Norskehavet og i dyphavet i Atlanterhavet.

-Strukturkarakterisering av fiskesamfunn basert på feltobservasjoner (artssammensetning, utbredelse og næringsnett).

-Grunnleggende karakterisering av biologien til en del fiskearter, f.eks. skolestarter, vassild, lange, brosme og tobis. (alders- og størrelsesstruktur, vekst, kjønnsmodning, larveøkologi, responser på økt dødelighet o.a.).

Leder for prosjektet MAR-ECO (”Patterns and Processes of the ecosystems of the northern Mid-Atlantic”) under forskningsprogrammet Census of Marine Life (2001-2010). Deltar også i EU-prosjektet CoralFISH. Leder internprosjektet 'Dyphavsressurser i fjerne farvann'.

Rådgivningsoppgaver vedr. fiskeriressurser og arealforvaltning. Internasjonale fora (ICES, NEAFC,NAFO, SEAFO, FAO, OSPAR). 

Curriculum Vitae

Odd Aksel Bergstad, 21.3.1956

Dr. scient., 1989 Universitetet i Bergen; Cand. Scient. 1983, Univ.i Bergen; Studieopphold ved Scripps Institution of Oceanography, 1980/81, Cand. Mag. 1980.

Stillinger: Stipendiatet ved Univ. i Bergen 1984-1989; Utenlandsstipend Norges Forskningsråd 1989/90; Forsker ved Univ. i Bergen 1990-91; Forsker ved Havforskningsinstituttet 1991- (Forsker 1183).
 

2004 Norwegian Research Council Award for Excellence in Communication of Science.
2004 Institute of Marine Research Prize for Public Science Dissemination.
2006 EU Descartes Prize, Laureate for Excellence in Science Communication, category “Innovative actions in science communication”.