Hopp til hovedteksten
bjordal.jpg

Åsmund Bjordal

Telefon: 906 96 701

Arbeider med

Har siden 2007 vært direktør for Fagsenteret for utviklingssamarbeid / Center for Development Cooperation in Fisheries (CDCF). Vi bistår utviklingsland med å fremme bærektaftige fiskerier, akvakultur og marint miljø, I 2015 har vi samarbeidsprosjekter i 12 land i Afrika, Asia og Latin-Amerikla. Det største prosjektet er imidlertid Nansen-programmet som vi utfører i tett samarbeid med FNs matvareorganisasjon FAO, der tokt med forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen er et kjerne-element..

(Se: www.imr.no, www.cdcf.no og www.eaf-nansen.org )

Curriculum Vitae

Personal data:

Født: 22.07.1951
Adresse/jobb: Havforskningsinstituttet, P.O. Box 1870 Nordnes, N-5817 Bergen
e-post: aasmund@imr.no

Utdanning:
1970: Ex artium/reallinja, Molde Gymnas
1973: Fiskarfagskulen/skipperlinja, Laksevåg
1976: MA, Marine biology, U. of California, St. Barbara
1979: Hovedfag, fiskeribiologi, U. i Bergen

Arbeidserfaring:
1979-1993: Forsker ved Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt (FTFI)/Fangstseksjonen (innlemmet i Havforskningsinstituttet i 1991). Forskningsområde: utvikling av teine og lineredskap, velferd hos oppdrettslaks, utvikling av leppefisk for avlusing av laks.
1993-2005: Forskningsdirektør, Senter for Marine Ressuressurser ved Havforskningsinstituttet
2005-2007: Rådgiver for havforskningsdirektøren i Maputo, Mozambique.
2007-dd: direktør, Fagsenteret for fiskerifaglig utviklingssamarbeid

Kontaktinformasjon Havforskningsinstituttet

Bergen

Postboks 1870 Nordnes

5817 Bergen
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Kart og veibeskrivelse

Avdeling Tromsø

Postboks 6404

9294 Tromsø
55 23 85 00

Besøks- og leveringsadresse: Sykehusveien 23, 9019 Tromsø

Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Flødevigen

Nye Flødevigveien 20

4817 His
55 23 85 00
Forskningsstasjonen Austevoll

Sauaneset 16

5392 Storebø
55 23 85 00
Feltstasjon Holmfjord

 Postboks 146

9711 Lakselv
55 23 85 00

Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv