Hopp til hovedteksten
Oversikt lokalitetar
Oversikt over våre lokaliteter 
Utskriftsvennlig versjon

Innkjøp

Havforskningsinstituttets innkjøpspolitikk har til hensikt å sikre at lov og forskrift for offentlige anskaffelser etterleves ved alle instituttets anskaffelser. Det er især viktig å sikre at hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom innkjøpsprosessen.

Innkjøpsregelverket har til hensikt å sikre en systematisk, korrekt og ensartet behandling av forespørsel og bestilling av varer og tjenester samt sikre likebehandling av instituttets leverandører.

Havforskningsinstituttet skal følge regelverket for offentlige anskaffelser for å sikre at statens midler utnyttes best mulig gjennom gode, kostnadseffektive og samfunnstjenelige innkjøp, og at offentlige sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.

Våre anbud legges ut på Doffin. Søk frem IMR under ”Søk kunngjøring”. Sett deretter inn dagens dato i feltet ”Tidsfrist fra” og trykk ”Søk”. Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøringer.

Generelle innkjøpsbetingelser ved Havforskningsinstituttet (HI)

General conditions of purchase - The Institute of Marine Research (IMR)