Hopp til hovedteksten
Sildefiske utenfor Senja
Foto: Aud Vold, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Nye retningslinjer for slipping av sild og makrell fra not

Lærdommen fra «Beste praksis»-prosjektet er nå summert opp i retningslinjer som beskriver en god slippemetode.

Retningslinjene gjelder for ringnot og kystnot i fiske etter makrell og sild.

I desember 2014 møttes forskere, fiskere, kystvakt og forvaltning for å enes om et forslag til retningslinjer for slipping av sild og makrell. De to neste årene har metoden blitt testet ut på flere forskningstokt.

Prøvde ut metoden

Testene som ble gjort av "Beste praksis"-metoden i fiske etter makrell og sild i 2015 og 2016, viste at metoden fungerte godt ved små og mellomstore kast, og var enkel å håndtere under slipping. Men ved svært store kast når slippebehovet er størst, var metoden utilstrekkelig.

Retningslinjene har nå blitt justert ut i fra erfaringene man gjorde seg, og kan leses her.

Forsøkene ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell

Fakta om nordsjøsild

Latinsk navn: Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 25
cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og
Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige
Nordsjøen (Shetland)
Gyteperiode: Fra august til februar
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim allerede
når den er 3–4 cm lang
 

Nordsjøsild

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild