Hopp til hovedteksten
Nise
Havforskningsinstituttet betaler 1000 kroner i dusør for niser som er tatt som bifangst.
Utskriftsvennlig versjon

Vil ha niser – betaler dusør

– Vi ønsker å skaffe oss mer kunnskap om nisas rolle i økosystemet. Da trenger vi dyr som vi kan undersøke og ta prøver av. Derfor utlover vi dusør til dem som kan levere oss niser som er tatt som bifangst i ulike fiskerier, sier havforsker Ulf Lindstrøm. Dusøren er på 1000 kroner per eksemplar.

Nisa er en av de vanligste småkvalartene på norskekysten, men havforskerne har ennå ikke kartlagt artens rolle i kystøkosystemet, det vil si hvordan den både påvirker og påvirkes av andre arter.

– Det er derfor vi ønsker å få inn niser som har gått på fiskeredskaper og drukna, det være seg på garn eller andre redskaper. Vi ønsker oss hele dyr, fordi vi skal gjøre omfattende undersøkelser av dem for å finne ut hva de spiser, hvordan de påvirkes av miljøgifter, hva som skjer med dem når det oppstår endringer i økosystemet osv., sier Lindstrøm.

Viktig for forskerne

– Vi oppfordrer alle som har vært uheldige og fått nise som bifangst på fiskeredskapene sine om å melde fra til oss slik at vi kan få tak i disse dyrene og ta prøver av dem. Alle som leverer nise får 1000 kroner per dyr, sier Lindstrøm. Han legger til at det er viktig for forskerne å få tak i dyrene.

– Vi ønsker å se på mageinnhold, ta blodprøver og vevsprøver, sjekke alderen og mye annet, sier han. Nisene kan leveres der fiskerne vanligvis leverer fangsten sin.

Nyttig for fiskerne

Tidligere kartlegginger viser at det tas rundt 3 000 niser som bifangst i ulike typer fiske, først og fremst i garn. USA er i ferd med å innføre handelsrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har stor bifangst av sjøpattedyr og som ikke gjøre like mye som USA for å begrense slik bifangst.

– Fiskere som leverer døde niser til oss vil ha nytte av det på lang sikt, fordi det skaffer oss bedre dokumentasjon på hvor utbredt slikt utilsikta bifangst er i de ulike fiskeriene, avslutter Lindstrøm.

 

Fakta om nise

Navn: Phocoena phocoena
Familie: Phocoenidae - nisefamilien
Andre navn: Det kan være verdt å merke seg at nise på svensk kalles tumlare og på dansk marsvin
Størrelse: Blir maks to meter lang
Levetid: Maksimal alder antakelig litt over 20 år
Leveområde: Finnes langs alle kyster i Nord-Atlanteren
Føde:  Forskjellige fiskearter, blekksprut og krepsdyr; i Nordsjøen særlig makrell, sild og småsil
Særtrekk: Ses oftest sammen i små flokker (2-5 individer), men kan være vanskelig å få øye på. Gir av og til inntrykk av en rullende bevegelse når den svømmer. Navnet nise er fra norrønt og betyr ”snøftende” etter lyden den lager når den puster i vannflaten. 

Nise