Hopp til hovedteksten
Makrellvideo
Makrell på vei inn i trålen.
Utskriftsvennlig versjon

Oppdatert makrellråd for 2016

Det internasjonale råd for havforskning, ICES, har oppdatert makrellrådet for 2016 etter at det ble oppdaget en feil i noen av inngangsdataene i forbindelse med årets møte i arbeidsgruppen WGWIDE. Den oppdaterte bestandsberegningen viser 14 % høyere gytebestand i 2015 sammenlignet med opprinnelige råd fra september 2015.

Det var en enkel menneskelig feil, hvor rekrutteringsindeksen ble brukt på en inkorrekt måte, og dette hadde konsekvenser for bestandsberegningen. Derfor korrigerte ICES bestandsberegningen og kvoteanbefalingen, og publiserte 20. september nytt råd for inneværende år, 2016. ICES anbefaler at fangstene i 2016 ikke bør overstige 773 842 tonn, mot opprinnelig 667 385.
 
Oppdaterte bestandsberegningen viser 14 % høyere gytebestand i 2015 sammenlignet med opprinnelige råd fra september 2015. Den oppdaterte kvoteanbefalingen for 2016 er dermed 16% høyere enn det opprinnelige rådet.
 
WGWIDE står for “The Working Group on Widely Distributed Stocks”
 
Kvoteråd for 2017 for makrell og de andre pelagiske bestandene innen Norskehavet blir publisert 30. september.
 
Oppdatert råd for 2016 finnes på ICES' nettsider.