Hopp til hovedteksten

Nyheitsarkiv - September

Publisert: 30.09.2016
Norskehavet

Kvoterådene går opp for makrell, nvg-sild og kolmule

Makrellrådet går opp med 22 prosent og kolmule-rådet med 73 prosent. For nvg-sild er det gitt et råd som er mer enn dobbelt så høyt som det forrige. Silderådet øker fordi bruk av ny metodikk har resultert i en oppjustering av bestanden. Det er også slik at høstingsregelen tillater betydelig høyere fiskedødsrate og økning i kvotene når bestanden er estimert å være høyere.

Publisert: 29.09.2016
Nakensnegl

Underlige dyr og mange trålspor

Toktdagbok: MAREANOs høsttokt med «G.O. Sars» i Barentshavet går mot slutten. Vi startet toktet sørøst for Kong Karls Land i nord og har nå undersøkt de fleste stasjonene på veien sørover mot Bjørnøyrenna. Toktet gir oss et unikt innblikk i havbunnens sammensetning av sedimenter og dyrene som bor der.

Publisert: 28.09.2016 - Oppdatert: 30.09.2016
Norskehavet

Direkteoverføring av kvoteråd

Følg direkteoverføring av kvoteråda for 2017 for nvg-sild, makrell, kolmule og hestmakrell på nettsidene våre frå kl. 11.45 i dag, fredag 30. september.

Publisert: 27.09.2016 - Oppdatert: 28.09.2016
Signering

Klart for neste fase av havobservatoriet i Vesterålen

Prosjektleder Per Kristian Forbord fra Subsea 7 Norway AS og direktør Sissel Rogne signerte tirsdag en kontrakt som omfatter kabler og undervannsfordelingsenheter for utvidelse av LoVe-prosjektet. Kontrakten har en verdi på vel 33 millioner kroner. 

Publisert: 10.09.2016
Iskant_red.jpg

Mye lys og lite varme

Toktdagbok: En viktig del av årets Polhavstokt er å ta prøver av grønlandssel. En opplagt utfordring med dette er at vi må finne grønlandsselen.

Publisert: 27.09.2016
Lyd i havet

Lattermilde lydar på Festplassen

Det var tidvis lang kø framfor standen til Havforskingsinstituttet på fredag og laurdag. Då gjekk Forskingstorget i Bergen av stabelen, og rett mange hadde lyst til å sjekka om dei eigna seg som kvalhermarar.

Publisert: 22.09.2016
Oppdrettsanlegg

Støtter forslag om produksjonsområder

Havforskningsinstituttet støtter forslaget om å implementere produksjonsområder med tilhørende indikatorer som grunnlag for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett.

Publisert: 22.09.2016
Fjærstjernen Heliometra glacialis

I de arktiske pigghudenes rike

Toktdagbok: Temperaturen på vannet ligger rett over 0 °C på bunnen, men på veien nedover i dypet har videoriggen også passert vannlag med minusgrader. Det kalde vannet i området gjør at dyr som trives i kaldt vann og som ofte lever på store dyp, trives i dette området der bunnen i snitt ligger på 295 meters dyp.

Publisert: 22.09.2016
Bilde_1._tatt_av_J._Alvarez_red.jpg

Varierende mengder sildeyngel

På årets økosystemtokt er det registrert relativt store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen av Barentshavet, mens små registreringer i vest og i nord, skriver Elena Eriksen og Jaime Alvarez i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 21.09.2016 - Oppdatert: 25.01.2017
Makrellvideo

Oppdatert makrellråd for 2016

ICES, Det internasjonale råd for havforsking, har oppdatert makrellrådet for 2016 etter at det blei oppdaga ein feil i nokre av inngangsdataa i forbindelse med årets møte i arbeidsgruppa WGWIDE. Den oppdaterte bestandsberekninga viser 14 % høgare gytebestand i 2015 samanlikna med opprinnelege råd frå september 2015.

Publisert: 20.09.2016
Lakselus

Mye lakselus også i sommer

I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder.

Publisert: 19.09.2016 - Oppdatert: 22.09.2016
Medusahode

Kartlegger Barentshavet

Toktdagbok: På kvelden tirsdag 13. september la «G.O. Sars» fra kai i Tromsø i nydelig vær, med retning Kong Karls Land. Det er langt fra Tromsø til den nordligste lokaliteten på dette toktet. Etter to og et halvt døgn ankommer vi den nordligste kartleggingsboksen. På veien passerer vi Hopen, med sin langstrakte silhuett vest for oss.

Publisert: 16.09.2016
Storfangst

Lys i torsketeiner ga rekordfangst

Lys har tidligere vært testet for å øke fangsten av torsk i fisket med teiner, men resultatene fra disse forsøkene har vært motstridende og uklare. Forskerne ser nå ut til å ha knekt koden. I fiskeforsøk om bord i fiskefartøyet ”Fangst” har de fått over 200 kg torsk i ei teine.

Publisert: 16.09.2016
Torny E. Aarbakke

Erfaren kommunikasjonsdirektør til Havforskningsinstituttet

Torny E. Aarbakke blir ny kommunikasjonsdirektør på Havforskningsinstituttet. Aarbakke har bred kommunikasjons- og nettverkserfaring fra lederjobber i Skatteetaten, UiB, NHH, Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Konkurransetilsynet.

Publisert: 16.09.2016
ismake03_Foto_EirikGronningsaeter_16x9.jpg

Tre elleville observasjoner

Toktdagbok: En måke er en måke. Det sier i hvert fall styrmannen på forskningsskipet vårt. Verden er nok litt mer mangfoldig enn som så. Det finnes faktisk minst 17 forskjellige hekkende måkearter i Europa – enda flere om man tar med de som kun er på besøk nå og da.

Publisert: 15.09.2016
plankton_fangst_16x9.jpg

Mer plankton i Arktis

Planteplankton har solskinn og karbondioksid (CO2) som «føde» og blir spist av dyreplankton. I neste omgang kanaliseres solas livgivende energi til fisk, hval og sjøfugl.

Publisert: 15.09.2016 - Oppdatert: 16.09.2016
Uer_med_sik_red_nett.jpg

Ferskvannsfisk hjelper forskerne på havet

Under økosystemtoktet har vi tatt med oss fisk til havs, nærmere bestemt sik. Noen vil kanskje si at det er som om fiskerne skulle tatt med fisk til Lofoten, men det er en grunn til at vi har med oss en ferskvannsart til Barentshavet.

Publisert: 14.09.2016 - Oppdatert: 15.09.2016
Antarktisk krill

Antarktisk krill overlever flukt fra trål

Den antarktiske krillen er robust, og tåler fangst og flukt fra trål, viser en ny studie fra Havforskningsinstituttet. Bare en liten del (4,4 %) av krillen som slipper ut gjennom trålmaskene dør.

Publisert: 14.09.2016
Sel_pa_dekk_16x9.jpg

Sel og hval i Polhavet

Toktdagbok: Polhavet er et viktig leveområde for både sel og hval. Noen arter holder til her året rundt (f. eks. ringsel og grønlandshval), mens andre bare er sommergjester som benytter seg av områdets intense biologiske produksjon som gir mye god mat. Sommergjestene omfatter arter som grønlandssel og bardehvalene vågehval, finnhval og blåhval.

Publisert: 13.09.2016 - Oppdatert: 25.01.2017
Nise

Vil ha niser – betaler dusør

– Vi ønskjer å skaffe oss meir kunnskap om nisa si rolle i økosystemet. Då treng vi dyr som vi kan undersøkje og ta prøver av. Derfor utlover vi dusør til dei som kan levere oss niser som er tatt som bifangst i ulike fiskeri, seier havforskar Ulf Lindstrøm. Dusøren er på 1000 kroner per eksemplar.

Publisert: 13.09.2016
Akvarium_1_nett.jpg

Lagde akvarium for barnehagebarn

I Longyearbyen lagde havforskerne akvarium for barna fra Polarflokken barnehage. Dette er barn som er vant til å være i naturen, men de hadde ikke hatt et akvarium på besøk tidligere.

Publisert: 13.09.2016
Haakjerringkjeft_-nett.jpg

Håkjerringa: the beauty and the beast

Toktdagbok: Når ein får noko i trålen som er 280 kg tungt, 3,3 meter langt og kanskje 100 år gamalt, då kan det ikkje vera mykje anna ein ei håkjerring.

Publisert: 09.09.2016 - Oppdatert: 10.09.2016
kart_til_tokt.jpg

Det mesopelagiske vasslaget – ei lite kjend verd

Toktdagbok: Vasslaget på djup mellom 200 og 1000 meter kallast det mesopelagiske laget. Verken ved kysten eller ute på det opne havet er det særleg mange kommersielle fiskeartar som held til her; enten held fisken seg i dei øvre vasslaga, som sild og makrell, eller dei held seg ved botnen der djupet er mindre enn 600-700 m, som torsk og hyse.

Publisert: 08.09.2016
Planktonhåv

Jakter på lakselus med håv og modell

Ved hjelp av planktonhåver jakter forskere på ørsmå larver av lakselus i utvalgte fjorder i Nord-Norge. Altafjorden var utpekt som første testfjord i den opprinnelige planen. Siden dagsferske resultat fra spredningsmodellen for lakselus viser en kraftig økning av luselarver i området på innsiden av Senja, samtidig som den viser relativt lite lus i Altafjorden, flyttes siste del av feltarbeidet til Solbergfjorden på innsiden av Senja.

Publisert: 07.09.2016
polhavstoktet_kart.jpg

Første trålhal og spente forskarar

Toktdagbok: Etter mange tokt og etter å ha vore med på å ta om bord fangsten etter tusenvis av trålhal, skulle ein tru at interessa minka mellom forskarane, men nei – då første trålhalet kom opp var det tett med hjelmkledde forskarar på dekk for å sjå kva som var i trålposen denne gongen.

Publisert: 06.09.2016 - Oppdatert: 07.09.2016
JH_og_HH_i_Lyb_red_nett_16x9.jpg

Tidlig høst i Arktis og toktet har startet

Årets Polhavstokt gjennomføres med forskningsfartøyet “Helmer Hanssen”. Vi gikk fra kai i Longyearbyen den 2. september og dagen etter startet vi på vår første stasjon. En «stasjon» er et punkt i havet hvor vi tar ulike prøver.

Publisert: 05.09.2016
Trondheim

Konstruktivt dialogmøte i Trondheim

Havforskningsinstituttet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) møttes nylig for å løse opp i den fastlåste situasjonen det siste halvåret. Partene opplevde møtet som konstruktivt, og ble enige om mer samhandling fremover. Et av de nye møtepunktene blir i form av et dialogforum to ganger i året.

Publisert: 01.09.2016
Polartorsk

Meir polartorsk enn i fjor

Toktdagbok: Polartorsken er ein arktisk bestand som har vore i tilbakegong i Barentshavet dei siste 25 åra, men i år ser me eitt år gammal polartorsk stå både i stimar og langs botn. Dette kan bety ein liten renessanse for denne hardt pressa bestanden.

Publisert: 30.08.2016 - Oppdatert: 02.09.2016
Fra sommerens makrelltokt

Økning i bestandsindeksen for makrell

Det kombinerte makrell- og økosystemtoktet i juli 2016 med tråling etter makrell i overflaten har gitt en total biomasseindeks som er 33 % høyere enn fjorårets. 
Publisert: 05.09.2016
Snoekrabbe_pa_brett_nett.jpg

Tester ny snøkrabbepose på bunntrål

«Johan Hjort» har mange oppgaver på toktet. Det er prioritert at vi skal dekke loddeområdet med bunntrål får å kartlegge bunnfisk og lodde nær bunnen. Vi har også testet en ny pelagisk trål som kanskje kan benyttes som prøvetakingsverktøy i framtida. Neste oppgave var å teste en oppsamlingspose for å fange snøkrabbe som ellers ville gått under bunntrålen. Den ble montert under en bunntrål, og et av formålene var å finne ut om den påvirker trålens geometri.

Publisert: 06.09.2016
Senteret ligger ytterst på Tjøme

Vår kunnskap i nytt nasjonalparksenter

Færder nasjonalparksenter på Verdens Ende utenfor Tønsberg åpnet i august sin interaktive utstilling ”På kanten av havet”. Havforskningsinstituttet har vært sentrale i å levere kunnskapen som ligger bakom utstillingen i det nye senteret.

Publisert: 07.09.2016
Dronebilde av selkoloni på Suslingane

Omfattende telling av sel i sør

Havforskningsinstituttet har nylig gjennomført den mest omfattende telling av steinkobbe på Sørlandet og Skagerrakkysten noensinne. Områdene som ble dekket var Lysefjorden i Rogaland og fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold. Foreløpige tall viser en økning av bestanden i Vestfold og uendret eller nedgang i bestandene lenger syd.

Publisert: 21.09.2016 - Oppdatert: 25.01.2017
Makrellvideo

Oppdatert makrellråd for 2016

ICES, Det internasjonale råd for havforsking, har oppdatert makrellrådet for 2016 etter at det blei oppdaga ein feil i nokre av inngangsdataa i forbindelse med årets møte i arbeidsgruppa WGWIDE. Den oppdaterte bestandsberekninga viser 14 % høgare gytebestand i 2015 samanlikna med opprinnelege råd frå september 2015.