Hopp til hovedteksten
Trondheim
Havforskningsinstituttet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening møttes nylig til et dialogmøte i Trondheim.   
Foto: Hege Iren Svensen
Utskriftsvennlig versjon

Konstruktivt dialogmøte i Trondheim

Havforskningsinstituttet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) møttes nylig for å løse opp i den fastlåste situasjonen det siste halvåret. Partene opplevde møtet som konstruktivt, og ble enige om mer samhandling fremover. Et av de nye møtepunktene blir i form av et dialogforum to ganger i året.

Møtet, som var knyttet til NSLs bekymringsmelding om forskningen på miljøeffekter av havbruk, ble avholdt på ledelsesnivå. Begge parter opplevde møtet som et godt og konstruktivt bidrag til videre positiv samhandling.
 

Etablerer faste møtepunkter

Direktør Sissel Rogne

– Vi vil satse enda sterkere på dialog med sjømatorganisasjonene fremover, sier Sissel Rogne, som er direktør på Havforskningsinstituttet.   

Foto: Havforskningsinstituttet

– Havforskningsinstituttet vil satse enda sterkere på dialog med sjømatorganisasjonene fremover – blant annet med et eget dialogforum innen havbruk. Et slikt forum har vært på trappene en stund, men nå får vi formalisert dette som faste, halvårlige møter med NSL og de andre næringsorganisasjonene, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Stian Lernes

Vi er glad for instituttets interesse for visningsanleggene. Her vil vi bidra for å knytte bånd mellom visningsanleggene, instituttet og andre kompetansesentre langs kysten, sier Stian Lernes som er fagsjef oppdrett i NSL.

Foto: NSL

Samarbeid om visningsanlegg

Det ble også diskutert en rekke andre muligheter for tettere samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og havbruksnæringen. Aktuelle prosjekter her er forsknings- og visningskonsesjoner innen havbruk og annen formidlingsaktivitet.

– Møtet var konstruktivt og er en viktig brikke i næringsorganisasjonenes dialog med Havforskningsinstituttet fremover. Vi er glad for instituttets interesse for visningsanleggene som næringen har bygget opp langs kysten. Her vil vi bidra for å knytte bånd mellom visningsanleggene, instituttet og andre kompetansesentre langs kysten, sier Stian Lernes som er fagsjef oppdrett i NSL.