Hopp til hovedteksten
Johan_Hjort.jpg
Havforskningsinstituttet skal sende ny søknad om tilgang til Russlands økonomiske sone under vintertoktet 2017.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Sender ny søknad om tokt i russisk sone

Havforskningsinstituttet kommer til å sende ny søknad om å gå inn i russisk sone under neste års vintertokt.

– Vi tolker enigheten fra den norsk-russiske fiskerikommisjonen som et positivt signal og håper russiske myndigheter sier ja til en ny søknad, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen gjennomførte sin 46. sesjon i forrige uke. Kommisjonen fastsatte neste års kvoter for en rekke fiskearter. Den bestemmer også en rekke reguleringer i forbindelse med fiskeriene i Barentshavet. Dessuten legger kommisjonen det formelle rammeverket for det norsk-russiske havforskningssamarbeidet.

Nye avsnitt

I protokollen fra årets sesjon er det tatt inn flere nye avsnitt i kapitlet som omhandler felles havforskning. De beskriver krav til søknaden og gjennomføringa av tokt.

– Vi mener dette er positive signaler, så positive at vi kommer til å sende en ny søknad om å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i Russlands økonomiske sone under det kommende vintertoktet, sier Huse.

Vintertoktet starter vanligvis i slutten av januar og strekker seg til midten av mars.

– Havforskningsinstituttet fikk dessverre ikke tilgang til Russlands økonomiske sone under vintertoktet i 2016.  Foreløpig har vi heller ikke fått adgang til å gå inn i den russiske sonen under vintertoktet i 2017. Drøftelsene på kommisjonsmøtet gjør at vi vil sende en ny søknad umiddelbart, og vi håper på positivt svar, sier Huse videre.

Samarbeidet lenge

Dagens norsk-russiske havforskningssamarbeid strekker seg tilbake til slutten av 1950-tallet. Huse mener forskningssamarbeidet har vært en viktig forutsetning for at Norge og Russland for tiden lykkes godt med å forvalte fiskebestandene i Barentshavet.

– Det er viktig at norske havforskningsfartøy får samle inn fysiske og biologiske data i både norsk og russisk økonomisk sone. Russiske havforskere har tilsvarende behov for datainnsamling i begge lands økonomiske soner. Signalene fra den norsk-russiske fiskerikommisjonen gjør oss optimistiske med tanke på at vi skal få til dette fremover, avslutter han.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet